Management met synchroniciteit

Management met synchroniciteit

Het creëren van kansen

Ruud Heijblom | Boom uitgevers Amsterdam

In het managementproces moet het toeval niet worden uitgesloten maar juist worden toegelaten. Betekenisvolle toevalligheden, synchroniciteiten, zijn richtinggevend voor personen en voor bedrijven. Situaties waarvoor management met synchroniciteit zeer toepasbaar zijn, kunnen omschreven worden als al die situaties waarin veranderingen optreden of gewenst zijn. In het boek wordt het concept (zich) ontvouwend management geïntroduceerd om aan te geven dat de dingen zich ontwikkelen, ontvouwen zoals ze zich moeten ontvouwen omdat er bepaalde voorwaarden aanwezig zijn of zijn geschapen die de ontwikkelingen sturen en de uitkomst in hoge mate bepalen.

 

Veel managers hebben hun eigen verhalen over zaken die zich op een onverwachte manier hebben gerealiseerd, maar weten ze vaak niet zo goed te plaatsen. Dit boek draagt er aan bij deze ervaringen een plaats te geven en geeft hiervoor een nieuw kader om kansen te creëren en vooral tips om met fun te kunnen blijven managen. Het boek is bedoeld voor managers, leidinggevenden, coaches en opleiders.

Ruud Heijblom

Ruud Heijblom, Mba PhD is van oorsprong bedrijfskundige met een focus op marketing, strategie, management, innovatie en creativiteit. Hij is (co)auteur van acht marketing-, coaching- en managementboeken. Daarin behandelt hij de rol van het verstand, intuïtie, gevoel, creativiteit. synchroniciteit (betekenisvol toeval) business spiritualiteit en resonantiemarketing- en management.


Hij geeft seminars aan business schools in Nederland en in het buitenland, o.a. aan de University of the South Pacific, Fiji. Hij zet zich in om mensen in bedrijven in beweging te zetten. Strategie, marketing, innovatie, veranderkunde en business assessments zijn gesneden koek voor hem.


Als master in klank geeft hij klankschaalconcerten, voor rust en harmonie. Ruud ontwerpt en maakt mozaïeken. Hij heeft veel samengewerkt met Paul de Blot op Nyenrode Business universiteit in workshops en seminars met als thema business spiritualiteit, betekenisvol toeval en het mobiliseren van intuïtieve vermogens.

Ruud Heijblom