Coachen in het hoger beroepsonderwijs

Coachen in het hoger beroepsonderwijs

Martin Reekers | Boom uitgevers Amsterdam

Centraal in het boek staat de wijze waarop met behulp van een coachende opstelling en coachingsvaardigheden het rendement van het leren door de student kan worden verbeterd. De auteur behandelt de coachingsvaardigheden aan de hand van praktische voorbeelden en uitgewerkte passages uit coachingsgesprekken.

 

Omdat de meeste hogere beroepsopleidingen werken met competentieprofielen en omdat de zogenaamde 'sturing op de vraag van de student' aan actualiteit wint, besteedt Martin Reekers ruime aandacht aan de begrippen 'competentie' en 'vraagsturing', en de relatie ervan met coaching. Hij geeft aan waaraan opdrachten, die de student krijgt, moeten voldoen om coaching, competentieontwikkeling en vraagsturing op een effectieve wijze invulling te geven. Hiervoor reikt hij enkele praktische instrumenten aan: een model om 360 graden feedback te geven, een model voor een persoonlijk ontwikkelplan en een model voor een teamontwikkelplan. Behalve individuele coaching komen groepscoaching, peercoaching en virtuele coaching aan bod.

 

Het boek Coachen in het hoger beroepsonderwijs is geschreven voor docenten die voor het eerst te maken krijgen met het fenomeen coachen en voor hen die hun coachingsvaardigheden willen vergroten of willen toetsen.

Martin Reekers

Martin Reekers is senior trainer/consultant bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Hij ontwikkelt en geeft trainingen op het gebied van mens en werk. Behalve ervaring in het reguliere onderwijs als docent heeft hij ruime ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen voor `de markt`. Hij geeft trainingen coachingsvaardigheden aan professionals in het veld en aan docenten en decanen van hogescholen.

Martin Reekers