Praktijkboek conflictcoaching

Praktijkboek conflictcoaching

Van visie naar actie

Francine ten Hoedt, Marijke Lingsma, Viva Meessen | Boom uitgevers Amsterdam

`Éen deel van mijn werk bestaat uit brandjes blussen of voorkomen. Conflicten belemmeren de voortgang. Ik word er pas bijgehaald als het te laat is. Hoe weet ik nu welke interventie de juiste is?` zijn uitspraken van managers.

 

In dit boek bieden de auteurs een handreiking aan managers om hun visie op conflicten om te zetten in actie. Dit doen zij door de drie competenties op het gebied van omgaan met conflicten te verdiepen. Dit boek bestaat uit drie delen: Deel 1 De competentie conflictvaardig: Ik en het conflict -zelfreflectie, Deel 2 de competentie conflictmanagement: De organisatie en het conflict - visie, Deel 3: De competentie conflictcoaching: Het team en het conflict - dagelijkse praktijk. Ieder deel bevat veel praktijkvoorbeelden en oefeningen met bijbehorende inzichten die de manager direct kan toepassen.

 

Dit verdiepingsboek hoort bij het basisboek Conflictcoaching, een nieuwe energiebron voor managers (2004), waarin de auteurs hun visie op het belang van conflicten binnen organisaties uitwerken. Dit boek is vooral bestemd voor managers en andere conflictcoaching, al dan niet in opleiding. 

 

Kijk voor meer informatie ook eens op www.coachboulevard.nl.

Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt bemiddelt in conflichten, coacht in werksituaties, geeft trainingen, faciliteert congressen, schrijft boeken en ontwikkelt leermaterialen.

Marijke Lingsma

Drs. M.M. (Marijke) Lingsma is directeur van Coach Boulevard en aanbieder van de opleidingen Professionele Coaching, Teamcoaching, Agile-lean teamcoaching (St!R- en NOBCO-geaccrediteerd, post-HBO geregistreerd en CEDEO-erkend), opgebouwd uit themagerichte, eendaagse modules. Recent voegde ze hieraan toe Agile Teamcoaching en Coachend Leiderschap3.0.

 

Lingsma is de pionier van systeemgerichte coaching. Ze schreef er het eerste Nederlandstalige boek over: Aan de slag met Teamcoaching (1999). Hierin combineert ze de praktische systeembenadering met haar passie voor de dynamiek van leerprocessen binnen organisaties. Inmiddels heeft ze diverse succesvolle coachingsboeken op haar naam staan.


Binnen het coachgebied wordt ze gezien als ‘toonaangevend en inspirerend’. Als systeemdenker kijkt ze integraal naar organisaties: naar het grotere geheel, in plaats van naar de afzonderlijke delen, zoals het gedrag van één medewerker of teamleider. Centraal staat de alledaagse interactie in het hier-en-nu. Zij gelooft in het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling. Coachen gaat over leerprocessen, met het accent op 'leren van en met elkaar'. 

 

Lingsma haalt haar inspiratie uit haar intervisiegroep van vier vrouwelijke directeuren van opleidingsinstituten, uit haar contact met deelnemers en de coachopleiders die zij ontmoet bij Coachboulevard en wanneer zij samen met andere schrijft, wanneer je botst over wat je belangrijk vind. Maar ook doet zij inspiratie op tijdens het reizen, in andere werelden komt haar brein onverwachts tot de meest mooie ideeën.

Viva Meessen

Viva Meessen is pedagoog/psycholoog, zelfstandig coach en trainer. Op het gebied van conflictcoaching laat zij zich in toenemende mate leiden door de principes van de dialoog en geweldloze communicatie. Het zowel jezelf als de ander echt ontmoeten in conflicten vindt zij essentieel voor de ontwikkeling van zowel conflictvaardige individuen als conflictbestendige organisaties.

Francine ten Hoedt Marijke Lingsma Viva Meessen