Conflictcoaching

Conflictcoaching

Een verruimende visie op conflicten

Marijke Lingsma, Francine ten Hoedt | Boom uitgevers Amsterdam

Verschillen van mening worden vaak vermeden of weggemoffeld uit angst voor erger en escaleren vervolgens tot intense conflicten. Dat zijn dure grappen: werknemers gaan vaak slechter functioneren, melden zich ziek en hele afdelingen kunnen ontwricht raken.

 

Conflicten toelaten
Wil men de in- en externe ontwikkeling van organisaties verbeteren, dan mag men conflicten niet uit de weg gaan. ‘Er mag gebotst worden binnen bedrijven’, zo stellen de auteurs van dit boek, maar veel opvattingen binnen organisaties zijn conflictvermijdend en zijn daarom aan revisie toe. Conflictcoaching  is een pleidooi om conflicten toe te laten in organisaties en daar de vruchten van te plukken, mits goed gemanaged door competente managers. Managers als conflictcoaches kunnen in dit proces een wezenlijke bijdrage leveren.


Conflictvaardig, conflictmanagement en conflictcoaching

Conflictcoaching is gebaseerd op voorbeelden uit het dagelijkse leven van de manager. De auteurs ontlenen hun informatie aan mediation- en coachingsgesprekken en interviews met managers. Zij introduceren de competenties conflictvaardig, conflictmanagement en conflictcoaching. De principes van systeemdenken en conflictescalatie worden uitgewerkt in nuchtere interventies. Er wordt veel aandacht besteed aan opvattingen die manoeuvreerruimte bieden.

 

Het Praktijkboek Conflictcoaching
Bij dit boek sluit het Praktijkboek Conflictcoaching aan. In dit boek bieden de auteurs een handreiking aan managers om hun visie op conflicten om te zetten in actie.

 

Voor wie?

Conflictcoaches zijn vaak (interim)managers, P&O-adviseurs of coaches die zich gespecialiseerd hebben in het begeleiden van mensen om conflictvaardig te worden of om uit een conflict te komen.

Lijnmanagers zijn bij uitstek geschikt als conflictcoaches, omdat de ontwikkeling van medewerkers onder hun verantwoordelijkheid valt, en zeker als het gaat om de competentie conflictvaardig. Dit boek richt zich op conflictcoaches en in het bijzonder op de manager als coach.

Marijke Lingsma

Marijke Lingsma is medeoprichter van drie businessschools en heeft meer dan dertig jaar ervaring in leidinggeven. Ze is (co)auteur van diverse boeken over (team)coaching, die altijd uitgaan van systeem- en progressiegericht werken. In 2020 werd haar de NOBCO Quality Award toegekend. Ze is altijd mateloos nieuwsgierig naar de vraag waarom dingen niet lukken en hoe ze in stand worden gehouden. Er is altijd een uitweg. Resultaatgericht, nuchter én praktisch vanuit verantwoord handelen, al is coachend leidinggeven echt wel wat anders dan coachen alleen, weet ze uit ervaring

 

Systeemgerichte coaching

Lingsma is de pionier van systeemgerichte coaching. Ze schreef er het eerste Nederlandstalige boek over: Aan de slag met Teamcoaching (1999). Hierin combineert ze de praktische systeembenadering met haar passie voor de dynamiek van leerprocessen binnen organisaties. Inmiddels heeft ze diverse succesvolle coachingsboeken op haar naam staan.

 

Een inspirator binnen het coachvak

Binnen het coachgebied wordt ze gezien als ‘toonaangevend en inspirerend’. Als systeemdenker kijkt ze integraal naar organisaties: naar het grotere geheel, in plaats van naar de afzonderlijke delen, zoals het gedrag van één medewerker of teamleider. Centraal staat de alledaagse interactie in het hier-en-nu. Zij gelooft in het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling. Coachen gaat over leerprocessen, met het accent op 'leren van en met elkaar'. 

 

Marijke's bron van inspiratie

Lingsma haalt haar inspiratie uit haar intervisiegroep van vier vrouwelijke directeuren van opleidingsinstituten, uit haar contact met deelnemers en de coachopleiders die zij ontmoet bij Coachboulevard en wanneer zij samen met andere schrijft, wanneer je botst over wat je belangrijk vind. Maar ook doet zij inspiratie op tijdens het reizen, in andere werelden komt haar brein onverwachts tot de meest mooie ideeën.

Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt bemiddelt in conflichten, coacht in werksituaties, geeft trainingen, faciliteert congressen, schrijft boeken en ontwikkelt leermaterialen.

Marijke Lingsma Francine ten Hoedt