Professionele dilemma's van de coach

Professionele dilemma's van de coach

Het maken van verantwoorde keuzen

Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies | Boom uitgevers Amsterdam

Dit boek geeft een overzicht van verschillende spanningsvelden die bij coaching een rol spelen. Daarmee biedt het coaches een houvast voor het maken van zorgvuldige keuzes in hun eigen praktijk. Door keuzes expliciet te maken en te onderbouwen beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van coaching.

 

In het boek worden zeven aspecten toegelicht die in coaching steeds aan de orde zijn: Coaching is te omschrijven als een doelgerichte (1) methode (2) van begeleiden (3) van leren (4) gericht op zelfstandig functioneren (5) van individuen of teams (6) binnen een organisatiecontext (7). Het boek geeft geen richtlijnen over welke keuzes in concrete situaties gemaakt moeten worden, maar biedt wel een soort leidraad voor het maken van genuanceerde keuzes. Daarmee draagt het bij aan zorgvuldig handelen in de praktijk van coaching.

 

Het boek is geschreven voor coaches die hun professionaliteit verder willen ontwikkelen. Dat kunnen beginnende of gevorderde professionals zijn die coaching als hun beroep zien. Bovendien is het boek ook geschikt voor managers die coaching als een belangrijke activiteit binnen hun functie zien.

Fer van den Boomen

Drs. F.F.M. (Fer) van den Boomen is coach en opleider vanuit een zelfstandige praktijk (www.fervandenboomen.nl).

Marcel Hoonhout

Marcel Hoonhout is als opleider in supervisiekunde, coa­ching en organisatiebegeleiding al jarenlang werkzaam bij opleidingsinstituten als PAO, Inholland, Haagse Hoge­school en voor zijn pensioen bij Pro Education. Hij is coau­teur van de boeken Professionele dilemma’s van de coachDe kick van het coachen en Van hamer tot houvast, en coredacteur en coauteur van het boek Supervisiekunde. Meerperspectivisch.

Rinus Merkies

Rinus Merkies (1943 - 2020) begon als docent wiskunde en werd later sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Hier lag zijn voorkeur bij praktijkgericht en ontwerpgericht onderzoek. Bij de LVSC was hij gere­gistreerd supervisor, leersupervisor en als docent supervisie­kunde heeft hij veel opleidingen supervisie en coaching verzorgd bij Pro Education en de laatste jaren bij de Hogeschool Inholland.

 

Hij was als auteur verbonden bij een reeks van publica­ties, zoals de boeken Professionele dilemma’s van de coach, De kick van het coachen en Van hamer tot houvast. Ook schreef hij mee in het boek Supervisiekunde. Meerperspectivisch.

Fer van den Boomen Marcel Hoonhout Rinus Merkies