Handboek ontwikkelingsgericht coachen

Handboek ontwikkelingsgericht coachen

Een hefboom voor zelfsturing

Rudy Vandamme | Boom uitgevers Amsterdam

Als je met coachen daadwerkelijk iemand vooruit wilt helpen bij het werk of in het privéleven, doe je meer dan ondersteunen of acties opvolgen. Dan coacht u de cliënt primair bij de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen. Dit vermogen helpt de cliënt om zelf een nieuwe taak op te pakken of een uitdaging aan te gaan. Rudy Vandamme geeft in het Handboek Ontwikkelingsgericht coachen aan hoe u alles wat een persoon doet meer zelfsturend kunt maken.

Ontwikkelingsgericht coachen is geen nieuwe vorm van coachen, maar een stap verder in het helpen van mensen. Het boek vormt een leidraad voor de aankomende ontwikkelingsgerichte coach. Het bevat de methodiek om patronen te zoeken die zelfsturing belemmeren, de manieren om zelfsturing te bevorderen, een coachingstraject in fasen en een model met niveaus van zelfsturing. De uitgebreide cases geven een beeld van de rol van de coach in het coachingsgesprek en de ontwikkeling van de gecoachte.

 

Voor wie?

Dit  boek is geschreven voor coaches en coachopleiders. Daarnaast is er een grote groep mensen die anderen begeleidt, voor wie dit boek interessant is: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, therapeuten, hulpverleners, maatschappelijk werkers, (gezins)begeleiders, adviseurs, leiddinggevenden, teamleiders, managers, en hen die los van hun beroep geïnteresseerd zijn in anderen helpen.

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme is psycholoog, filosoof, antropoloog en gecertificeerd NLP-trainer. Hij leidt de School voor NLP.


Bekijk hier de afsluiting van de Dag van de Coach 2011 door Rudy Vandamme.

Rudy Vandamme