Werkboek intervisie

Werkboek intervisie

Jeroen Hendriksen | Boom uitgevers Amsterdam

Auteur Jeroen Hendriksen presenteert in dit Werkboek Intervisie oefeningen, methoden en werkvormen die het intervisieproces faciliteren. Het is een praktijkboek dat de mogelijkheid biedt een veelheid aan intervisiewerkvormen ‘op maat’ te introduceren in een beginnende of meer gevorderde intervisiegroep.


Twintig werkvormen
Dit werkboek bundelt twintig verschillende werkvormen voor beginnende en meer gevorderde intervisiegroepen. Bruikbare modellen voor beginnende groepen zijn bijvoorbeeld de LOS OP-Methode in tien stappen, brainstormen, de SWOT-analyse en mindmapping. De (meer) gevorderde groepen kunnen met werkvormen als de leercyclus van Honey en Mumford (naar Kolb), de zes denkende hoofddeksels van De Bono, de kernkwaliteiten en -kwadranten van Ofman en de Roos van Leary aan de slag. Deelnemers aan intervisiegroepen, zowel in de profit- als in de non-profitsector, krijgen in dit boek op een compacte, overzichtelijke wijze praktische handreikingen aangeboden.


Gereedschapskist bij intervisie
Het boek is tot stand gekomen op basis van vele cursussen en trainingen die de auteur de afgelopen vijf jaar gegeven heeft aan zeer gevarieerde groepen deelnemers. Steeds werd in deze groepen de vraag gesteld: ‘Geef ons concreet materiaal zodat wij zelfstandig ons eigen intervisietraject structuur kunnen geven en optimale resultaten kunnen behalen.’ Het boek is dan ook opgebouwd als een ‘gereedschapskist’. Werkvormen zijn te combineren en er staan suggesties in om eigen ideeën verder vorm te geven.


Voor wie?

Werkboek Intervisie is bestemd voor allen die intervisie (willen) doen en voor trainers, opleiders, coaches, docenten en studenten.

Jeroen Hendriksen

Jeroen Hendriksen is zelfstandig personal coach en trainer. Hij is inmiddels met pensioen, maar werkt nog steeds en graag! Hij begeleid trainingen in intervisie, supervisie en reflecterend leren, doet personal coaching en coaching van teams/organisaties en geeft lezingen en workshops. 

 

Wil je contact met Jeroen, mail gerust. Jeroen Hendriksen Consultancy, j.a.p.hendriksen@hetnet.nl

Jeroen Hendriksen