Intervisie bij werkproblemen

Intervisie bij werkproblemen

Procesmatig en taakgericht problemen oplossen

Jeroen Hendriksen | Boom uitgevers Amsterdam

Intervisie bij werkproblemen beschrijft de systematische aanpak van werkproblemen, gericht op concrete uitkomsten. Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan en het leiderschap wisselend op je te nemen.

 

Bewezen methoden voor intervisie

Een intervisiegroep is in hoge mate zelfsturend en zelflerend. Als hulpmiddel bij intervisie introduceert de auteur Jeroen Hendriksen een aantal voor intervisie bewerkte methoden die hun praktisch nut bewezen hebben. De methoden die in Intervisie bij werkproblemen worden omschreven zijn:

  • de incidentmethode;
  • de profielbeschrijving;
  • themagecentreerde interactie;
  • de krachtenveldanalyse;
  • de Balintmethode; 
  • de methode Raguse.

 

Herziene druk

De auteurs hebben in de afgelopen jaren hun kennis uitgebreid en hebben naast hun werkervaring in het onderwijs, ook managementervaring opgedaan, trainingen en opleidingen gegeven en in het bedrijfsleven en gewerkt in de gezondheidszorg. De voorbeelden in de herziene druk zijn daarom aangepast en zijn nu gebaseerd op meer werkvelden dan het onderwijs. Het belang van de ‘methode’ themagecentreerde interactie (TGI) is voor de auteurs duidelijk geworden. Themagecentreerde interactie, ook wel ‘levend leren’ genoemd, is te omschrijven als een vorm van leren die aansluit bij de lerende zelf, diens motivatie, ervaringen, gevoelens, interesses en behoeften. In de herziene druk staat de TGI meer centraal.


Voor wie?

Intervisie bij werkproblemen heeft zich bewezen voor een brede doelgroep: training en opleiding, management en organisatie, onderwijs, welzijn, gezondheidszorg enzovoort.

Jeroen Hendriksen

Jeroen Hendriksen is zelfstandig personal coach en trainer. Hij is inmiddels met pensioen, maar werkt nog steeds en graag! Hij begeleid trainingen in intervisie, supervisie en reflecterend leren, doet personal coaching en coaching van teams/organisaties en geeft lezingen en workshops. 

 

Wil je contact met Jeroen, mail gerust. Jeroen Hendriksen Consultancy, j.a.p.hendriksen@hetnet.nl

Jeroen Hendriksen