De kunst van het coachen

De kunst van het coachen

Voorwaarden, vaardigheden, gesprekken

Ton Rijkers | Boom uitgevers Amsterdam

De kunst van het coachen verdiept stapsgewijs het inzicht in het coachen van medewerkers. Richtlijnen helpen bij het verder ontwikkelen van de bekwaamheid en het zelfsturend vermogen van beginnende tot zelfsturende medewerkers. Voorbeelden bieden de mogelijkheid de competentie in het voeren van coachingsgesprekken te verbeteren.

 

Dit boek biedt richtlijnen en voorbeelden over:

 - ontwikkelingen en voorwaarden die het coachen beïnvloeden
 - competenties, vaardigheden en concepten voor het coachen
 - coachen van medewerkers op het weg naar zelfsturing
 - coachen-on-the-job voor managers en leidinggevenden
 - coachingsleergesprekken als middel voor coachen-off-the-job
 - aandachtspunten voor het coachen in bijzondere situaties

Ton Rijkers

Ton Rijkers heeft jarenlange ervaring als manager, adviseur en trainer. Momenteel houdt hij zich bezig met het geven van lezingen en cursussen. Van zijn hand verschenen diverse boeken over coachen, leren en leidinggeven.

Ton Rijkers