Is the lady for turning?

Is the lady for turning?

Vrouwelijk leiderschap in beeld

Rozemarijn Dols | Boom uitgevers Amsterdam

‘The lady is not for turning’ is een uitspraak van Margaret Thatcher, die daarmee duidelijk maakte zich niet te laten weerhouden van haar plannen. Hoe kijken we naar sterke vrouwen zoals zij? Voor sommigen zijn ze een rolmodel, bij anderen roepen ze vooral weerstand op.

 

Hoe kun je leren van vrouwelijke rolmodellen?

Wat beschouwen we als succesvol, wanneer is er sprake van ontsporen? In Is the lady for turning? wordt een grote variatie aan vrouwelijke rolmodellen aangereikt waaraan iedereen zich kan spiegelen. Positieve rolmodellen bieden de gelegenheid om de kunst af te kijken; negatieve rolmodellen helpen om disfunctioneel en contraproductief gedrag te vermijden.

 

Inspirerende voorbeelden van vrouwelijke rolmodellen

Het boek presenteert beelden van leiderschap uit kwaliteitsfilms en indrukwekkende documentaires die tot de verbeelding spreken en kunnen inspireren, maar die ook waarschuwen voor een aantal universele valkuilen. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderdrukkende patriarchale systeem in The Handmaid’s Tale, razende ambitie in I,Tonya en ‘de reis van heldin’ Birgitte Nyborg in Borgen. De voorbeelden worden toegelicht met inzichten vanuit de psychologie, daarnaast bevat het boek vele kijk- en leestips en reflectievragen over (persoonlijk) leiderschap.

 

Voor wie is dit boek geschreven?

Het is geschikt voor zowel mannen als vrouwen die dieper willen ingaan op de kracht en diversiteit in het leiderschap van vrouwen.

Rozemarijn Dols

Rozemarijn Dols heeft als psycholoog haar eigen bedrijf Dols-Consult, werkt als management consultant bij de Galan Groep en als leiderschapstrainer bij De Verdieping. Zij houdt zich bezig met ontwikkelassessments, loopbaancoaching en teamcoaching en verzorgt trainingen en werkconferenties voor leidinggevenden en loopbaanprofessionals.

 

Visie op leren en ontwikkelen
Haar uitgangspunt is dat leren en ontwikkelen bij nagenoeg iedereen in een organisatie mogelijk is. Sommige medewerkers of managers worden niet alleen geblokkeerd door een gebrek aan ervaring en de juiste competenties maar vooral door belemmerende overtuigingen,  een verkeerd zelfbeeld of onvoldoende zelfkennis.

 

Inzicht in de persoonlijkheid, de motieven en de competenties maken het mogelijk om een leerprofiel van een individu, team of organisatie op te stellen. Ik werk niet louter met mentale psychologische modellen maar ook met filmfragmenten en literatuur. Dit betekent dat bij kennisoverdracht niet alleen het mentale wordt aangesproken maar ook het gevoel zodat leren veel intensiever plaatsvindt. Een manager of medewerker leert met name als iets blijft hangen of indruk maakt doordat hij of zij  geraakt wordt en dan niet alleen mentaal maar ook emotioneel. Door gebruik te maken van beelden, metaforen en filmfragmenten gekoppeld aan beproefde theoretische modellen worden concepten en benaderingswijzen niet alleen helder geïllustreerd ('Een beeld zegt meer dan duizend woorden') maar het beklijft ook beter.

Rozemarijn Dols