&jij (En jij)

&jij (En jij)

Maak werk van je tijd, energie en talent

Jan-Jaap Lukas | Boom uitgevers Amsterdam

Investeer honderd uur van je tijd om je persoonlijke visie te creëren en je strategie te bepalen en je zult veel minder tijd verspillen aan voor jou onbelangrijke zaken.

 

Geen woorden maar daden

Heb jij de regie over je tijd, energie en talenten? Ben jij ook zo druk met je leven dat je vaak geen tijd meer hebt om na te denken over je leven? Een persoonlijke visie helpt je om gevoelens en ideeën om te zetten in expliciete gedachten en daden.

 

Vier kernvragen voor meer richting en focus in je leven en loopbaan

Met &Jij werk je aan de hand van vier kernvragen toe naar een persoonlijke visie. Je leert aan te geven wat je kan, wie je bent, wat belangrijk voor je is en wat je wilt bereiken. Met als resultaat: meer richting en focus in je leven en loopbaan. Daarnaast stelt het je in staat om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken en te ontwikkelen.

 

&Jij biedt inzichten, anekdotes, vragen en oefeningen om je te gidsen op weg naar een persoonlijke visie en strategie.

 

Jan-Jaap Lukas

Jan-Jaap Lukas is adviseur bij &samhoud en is daar vormgever en begeleider van persoonlijkleiderschapstrajecten voor diverse (internationale) opdrachtgevers.

 

Veel inspiratie haalt Jan-Jaap Lukas uit zijn dagelijks werk. Daarbij krijgt hij het vertrouwen van zijn klanten om letterlijk mee te kijken in iemands leven en de keuzes die zijn gemaakt of nog gemaakt gaan worden. Jan-Jaap ziet overal inspiratie, bijvoorbeeld op de momenten dat mensen ervaren hoe krachtig een relatief eenvoudig middel als een persoonlijke visie kan zijn. Of als een manager vertelt hoe hij of zij op een andere manier leiding geeft door dichterbij zichzelf te blijven en te handelen vanuit een visie. Naast zijn werk vind Jan-jaap veel inspiratie bij zijn kinderen of in sport. Door dit zelf veel te doen, maar ook bijzondere (team)prestaties van sporters vindt hij inspirerend. Vooral de weg ernaartoe en de offers die zijn gebracht om de top te halen en daar te blijven.

Jan-Jaap Lukas