Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Wibe Veenbaas, Piet Weisfelt | Boom uitgevers Amsterdam

Persoonlijk leiderschap beschrijft de uitdaging om de eigen persoonlijkheid optimaal te gebruiken bij het leidinggeven. Kennis, kunde en macht en machtsmiddelen kunnen een leider behulpzaam zijn bij het leiding geven, maar iedere leider beseft dat het in essentie daar niet om gaat. Een leider heeft uiteindelijk steeds de eigen persoonlijkheid ter beschikking als instrument om zijn muziek van het leiding geven te maken. Persoonlijk leiderschap is geschreven vanuit het centrale perspectief van persoon van de leider zelf. Dit boek is een inspiratiebron voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

 

Persoonlijk leiderschap

Hoeveel je ook leert van anderen, welke theorieën je ook in praktijk probeert te brengen: persoonlijk leiderschap is een uitermate persoonlijke zaak. Dit boek over persoonlijk leiderschap vormt de weerslag van een aantal kernpunten in het geven van opleidingen aan begeleiders, trainers en leiders. Auteurs Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt beschrijven in Persoonlijk leiderschap de subdimensies van het kennen, kunnen, zijn en willen, waaraan een persoonlijke leider zou kunnen werken. Het leiding kunnen geven, het leiding durven geven en het gebruiken van persoonlijke inspiratie om veranderingen te initiëren zijn terugkerende thema’s.

 

Voor wie?

Dit boek is voor hen die leidinggeven, zoals managers en trainers.

Wibe Veenbaas

Wibe Veenbaas traint en begeleidt mensen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, management en advieswerk.

Piet Weisfelt

Piet Weisfelt studeerde onder meer psychologie en psychotherapie. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijs, organisatiebegeleiding en hulp verlening. Hij is mede-oprichter van Phoenix Opleidingen TA/NLP in Utrecht en is thans werkzaam onder de naam Weisfelt & Partners. Hij publiceerde eerder boeken op het gebied van begeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Wibe Veenbaas Piet Weisfelt