Transities van sectoren

Transities van sectoren

Systeemleren als succesfactor

Esther de Haan |

Transities van sectoren geeft handvatten om nieuwe wegen in te slaanIn de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek gaat in op hoe dat werkt en de rol van systeemleren daarbij.

 

Transities zijn mensenwerk

In veel literatuur over transities ligt de focus op het wat, op de inhoud van de transitie. Veel minder aandacht gaat uit naar het hoe, naar de rol van leerprocessen. Terwijl daar een belangrijke sleutel voor succes ligt: samenwerken aan transities is mensenwerk. Transitiecoaching richt zich op het vermogen van transitieteams om integraal te kijken en op het ontwikkelen van bewustzijn hoe ze met hun eigen gedrag de resultaten kunnen beïnvloeden. Systeemdenken, transformationeel, leren met Theory U en creatief leren vormen het fundament van transities. Zes praktijkhoofdstukken laten zien hoe teams uit drie sectoren en drie organisaties hun eigen variant daarvan vonden. Zo wordt het samenwerkingsverband Groene Cirkels (rond Heineken) belicht, net als cases van Philips en Stichting Veldleeuwerik, FairMatch Support, de internationale noodhulp en hostelketen Stayokay.

 

Inspiratie en handvatten voor veranderaars 

Het boek biedt inspiratie, een theoretisch kader en praktische handvatten voor managers, facilitators en veranderaars. Zij krijgen met dit boek nieuwe inzichten en tools in handen voor het uitvoeren van transities.

 

Over Transities van sectoren

Veel veranderingen worden doorgevoerd zonder na te denken over de systeemconsequenties. Dat is nodig, omdat de transitie naar een samenleving waarin we onze planeet ondersteunen, gepaard gaat met het aanpassen van onderling nauw samenhangende elementen. Mentale veranderingen zijn nodig om zo’n complexe transitie slim te doen. Dit boek geeft richting aan die manier van denken. Daarmee is het een boek voor mensen die het aandurven om een nieuw pad te bewandelen en zo onbekend terrein te ontginnen.’Rob van Hattum, eindredacteur Wetenschap, VPRO. Rob ontketende met zijn VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Afval is voedsel’ een transitie in het denken over duurzaamheid.

Esther de Haan

Esther de Haan is organisatiecoach. Het is haar passie transities tot stand te brengen bij organisaties die beseffen dat nieuwe business en klimaatdoelen hand in hand gaan, die weten dat een duurzame bedrijfsvoering essentieel is voor hun toekomst. Ze coacht leiders en teams naar resultaat- en mensgericht samenwerken. Theory U zet ze in voor innovaties die nodig zijn bij complexe vraagstukken. Als opleider is Esther er op gericht managers en professionals te leren hoe ze hun teams kunnen laten samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Haar expertise: team- en organisatie- en transitiecoaching.

 

Eshter laat zich inspireren door mensen die met transities naar een duurzame samenleving bezig zijn. Zelf coacht ze dagelijks groepen die samenwerken aan transities. Ze laat zich graag verrassen wat er mogelijk is als mensen vanuit gezamenlijke belangen gaan denken. Afleveringen van VPRO Tegenlicht, reizen en gesprekken met mensen uit andere landen die heel anders met zaken omgaan dan wij zijn gewend vormen voor haar een belangrijke inspiratiebron.

Esther de Haan