Psychologische verschijnselen in coaching

Psychologische verschijnselen in coaching

Beter begrijpen wat je doet als je coacht

Roel Huntink | Boom uitgevers Amsterdam

Coaches leren dat ze terughoudend moeten zijn met interventies op het gebied van de psychologie van degene die ze begeleiden. Maar dat betekent niet dat in een coachingstraject geen psychologische verschijnselen spelen.

 

Verbinding tussen twee werkterreinen

Psychologische verschijnselen in coaching maakt een verbinding tussen het werkveld van de coach en het werkterrein dat er het meest mee verwant is: de psychologie. Niet om een ‘tussen-werkveld’ te creëren, maar om coaches te helpen zich bewust te zijn van een aantal belangrijke veelvoorkomende psychologische verschijnselen die zich in coaching voordoen. Elk verschijnsel wordt toegelicht en de relevantie ervan voor coaching verduidelijkt. Zoals gebruikelijk in coaching is de praktijk het startpunt en het eindpunt.

 

Beter toegerust op lastige situaties

Coaches en andere professioneel begeleiders leren met dit praktische boek om psychologische processen in coaching en communicatie te herkennen en ermee om te gaan op een manier die hun werk ondersteunt. Zo kunnen zij beter inspelen op verschillende (lastige) situaties die ze in het begeleidingsproces kunnen tegenkomen.

Roel Huntink

Roel Huntink is docent, coach en trainer in het basis­ en voort­ gezet onderwijs. Deze werk­ zaamheden verricht hij onder de bedrijfsnaam  Onder­Wijzer. In de verschillende rollen die hij in het onderwijs vervult, is hij voortdurend bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor deze kwaliteit, waarbij hij docentgedrag telkens kiest als start­ en eindpunt. Eerder schreef hij Samenwerken­ aan­ onderwijskwaliteit (2010).

Roel Huntink