Praktijkboek voor mentoren

Praktijkboek voor mentoren

Succesvol begeleiden in organisaties

Julie Starr | Boom uitgevers Amsterdam

Praktijkboek voor mentoren laat zien hoe mentoring in organisaties een tastbare bijdrage levert aan het succes van de mensen die er werken.

 

Persoonlijke groei 

Mentoring is een rijke bron van leren en persoonlijke groei. Als mentor heb je veel rollen: je bent rolmodel, expert, verdediger, cheerleader, bewaker en vriend. Bovendien moet je een positief en blijvend verschil maken voor de kennis, vaardigheden en vooruitzichten van de mentee.

 

Eerste Nederlandstalige boek over mentoring

Mentoren hebben dus een grote verantwoordelijkheid.  Dit eerste Nederlandstalige boek over mentoring in organisaties maakt het eenvoudig om al deze rollen goed te spelen. Het laat zien hoe mentoring werkt en neemt de lezer stap voor stap mee door alles wat hij moet weten en doen, zodat hij begrijpt wat mentoring werkelijk is en hoe hij het goed doet. Met de checklists, cases, oefeningen en tips in dit boek kan zowel de mentor als de mentee het beste uit de relatie halen.

 

Uitgebreide leidraad: uitleg, advies en handreikingen

In hoofdstuk 1 tot en met 4 wordt uitgelegd wat mentoring is en worden de principes beschreven die de bijzondere aard van de mentorrol definiëren en vormen. Hoofdstuk 5 bevat een praktisch proces dat je in je rol als mentor kan sturen en ondersteunen, dus als je graag snel wilt beginnen, kun je daar alvast een blik op werpen. Daarna kun je terugkeren naar de eerdere hoofdstukken, waarin je je bewustzijn verder ontwikkelt en je inzicht verdiept. Hoofdstuk 6 bevat voorbeelden van valkuilen waarvoor je onderweg moet oppassen. Een overzicht van de belangrijkste boodschappen uit alle hoofdstukken tref je aan in hoofdstuk 7.


'Een mentor biedt ondersteuning door informatie, advies en hulp te geven op een manier die de mentee in zijn kracht zet'

Julie Starr

Julie Starr heeft meer dan twintig jaar ervaring met bedrijfs- en verandermanagement. Om coachingsprincipes te ontwikkelen die echt werken, combineert ze haar praktijk Starr Consulting met onderzoek naar menselijk succes en voldoening.

Julie Starr