Pensioen in zicht

Pensioen in zicht

Marjoleine Vosselman |

In de overgang van het werkzame leven naar het pensioen biedt Pensioen in zicht grip op de ‘grotere’ thema’s van het ouder worden, zoals identiteit, sociale contacten, tijdsbesteding, relatie met de partner en zingeving.

 

Een nieuwe levensfase

Pensioen: een nieuwe levensfase waarin mensen eindelijk de tijd krijgen om al die dingen te doen waar ze tijdens hun werkzame leven niet aan toekomen. Maar soms valt het tegen. Hoe om te gaan met al die tijd, de verwachtingen van familieleden en mogelijke ouderdomsgebreken? Als je stopt met werken, valt een belangrijke bron van zingeving weg. Wat je ervoor terugkrijgt, zijn tijd en de kans om er iets moois van te maken. Dat vraagt om bewuste keuzes, maar soms ook om aanvaarding dat niet alles nog binnen je bereik ligt.

 

Ouder worden leren waarderen

Aan de hand van persoonlijke verhalen geeft Pensioen in zicht inzicht in de uitdagingen en kansen voor zingeving als je ouder wordt. Wie het ouder worden leert waarderen, wacht een rijke tijd.

 

Voor wie is Pensioen in zicht geschreven?

De doelgroep van Pensioen in zicht wordt gevormd door mensen die binnenkort met pensioen gaan of die al gepensioneerd zijn, hun partners en andere familieleden.

 

Het kan worden gebruikt als aanvulling op een cursus Pensioen in zicht, maar ook voor mensen die van hun werkgever niet een dergelijke cursus krijgen aangeboden. Het boek sluit aan op de cursus Pensioen in zicht, die de overgang markeert van een bestaan waarin werk bepalend was naar een levensfase die op allerlei manieren ingevuld kan worden. Voor de deelnemers is deze cursus een bezinning op hun loopbaan en voorbereiding op een nieuwe toekomst. Ook de praktische en geldzaken rondom pensionering komen in de cursus aan bod. Dit boek doet dat slechts zijdelings door bijvoorbeeld checklists; de focus ligt op thema's als identiteit, sociale contacten, tijdsbesteding, bijdrage aan de maatschappij, relatie met de partner en zingeving.

Marjoleine Vosselman

Marjoleine Vosselman is psycholoog. Vanuit Zinproeverij opleiding & advies deelt zij samen met Kick van Hout haar expertise op het gebied van zingevende gespreksvoering.

Marjoleine Vosselman