Mission Possible (tweede druk)

Mission Possible (tweede druk)

Kids’ Skills voor jongeren

Caroline Beumer-Peeters |

Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelprogramma voor jongeren dat hen helpt doelen te stellen en deze ook echt te realiseren. Werken met Mission Possible leidt tot een leerervaring die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen makkelijker maakt.

 

Oplossingsgerichte methode

Mission Possible is, net als de methode Kids’ Skills, gebaseerd op het gedachtegoed van het oplossingsgerichte denken en kan individueel of als groepsactiviteit worden toegepast. Het leert lastige dingen toegankelijk maken door gebruik te maken van de eigen sterke punten.

 

Van probleem naar oplossing in 11 heldere stappen

De methode bestaat uit elf stappen of taken en biedt onder andere:

  • hulp voor adolescenten tussen circa 11 en 23 jaar om doelen te stellen én ze succesvol te bereiken;
  • een praktische, ontwikkelingsgerichte benadering;
  • de mogelijkheid voor de jongere om zelf expert te worden en zo de regie in eigen hand te nemen én te houden;
  • een kans om meer zelfvertrouwen en zelfsturing te ontwikkelen.

 

Nieuw in deze herziening

In deze herziene editie zijn de nieuwste inzichten op het gebied van motivatie toegevoegd. Een aantal stappen zijn aangepast en er zijn een aantal in de oplossingsgerichte praktijk beproefde tools toegevoegd, die het werken met Mission Possible vergemakkelijken en verdiepen.

 

Voor wie

Dit praktische boek is bedoeld voor individuele begeleiders, trainers, docenten, mentoren, coaches en therapeuten die jongeren willen coachen met de methode Mission Possible.

Caroline Beumer-Peeters

Caroline Beumer-Peeters heeft een praktijk voor coaching en psychotherapie. Zij leidt BrandnewWay, dat o.a. trainingen organiseert voor professionele opvoeders en begeleiders op basis van de oplossingsgerichte psychologie.

Caroline Beumer-Peeters