Take care!

Take care!

Zelfzorg voor professioneel begeleiders

Carla Schellings | Boom uitgevers Amsterdam

In Take Care! wordt op een praktische manier uitgelegd hoe professioneel begeleiders zichzelf als instrument scherp en helder kunnen houden. Zo blijven ze vitaal in hun werk- en privéleven én voorkomen ze overbelasting of burn-out.

 

Werken met mensen

Of je nu werkt als psycholoog of therapeut, als coach of pedagoog, als supervisor of vertrouwenspersoon, als trainer of veranderaar; als professioneel begeleider werk je een groot deel van de dag met mensen. Je ondersteunt hen bij vragen over hun leven, psychische gezondheid of werk. Je hebt een hulpverlenende of begeleidende rol, waarin je je vooral richt op de ander. De vraag die in Take Care! wordt beantwoord is: Hoe blijf je gezond in werk waarin je zelf jouw belangrijkste instrument bent en dat veel emotiemanagement vraagt? 

 

Het belang van zelfzorg

Wanneer je als professioneel begeleider te weinig toekomt aan zelfzorg, kan dit gevolgen hebben voor de inhoud van je werk en voor jou als persoon. Zo kan je professionele houding eronder lijden, kan het moeilijker worden om heftige emoties te verdragen of kun je psychosomatische klachten krijgen. Juist daarom is het zo belangrijk dat je jezelf blijft onderhouden, door middel van zelfzorg.


Ervaring en theoretisch kader

‘Zorg goed voor jezelf!’ Psycholoog Carla Schellings, met een specialisatie op het gebied van burn-out, verwachtte niet dat mensen dit ooit tegen haar zouden zeggen. Toch kreeg ze een aantal jaar geleden zelf een burn-out. Hierdoor stelde zij zichzelf de vraag hoe je als psycholoog gezond en vitaal in je werk kunt blijven. Schellings heeft het theoretische kader van waaruit ze als arbeids- en organisatiepsycholoog werkte, herzien en toegepast op professionals. Ze sprak voor Take Care! met tientallen professioneel begeleiders. Wanneer professioneel begeleiders te weinig toekomen aan zelfzorg, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk of problemen thuis, heeft dit directe gevolgen voor de kwaliteit van het werk en de eigen gezondheid. Zelfzorg is voor professioneel begeleiders dus van groot belang.

 

De Take Care!-cyclus

Het uitgangspunt van haar boek Take Care! is dat je tegelijkertijd het proces van professioneel begeleiden en het proces van zelfzorg vormgeeft. De Take Care!-cyclus combineert vier processtappen met vier reflectievragen die professioneel begeleiders helpen om terug te keren naar zichzelf. Zo kunnen ze onderzoeken hoe het staat met hun professionele en hun persoonlijke zelf. Daarnaast bevat het boek tips, handvatten en oefeningen om zelfzorg vorm te geven. 

 

Voor wie?

Het boek is geschikt voor coaches, therapeuten, psychologen en psychiaters. Mensen die met mensen werken en zich richten op het welzijn en de (psychische) gezondheid van hun cliënten. Zij lopen het risico hun eigen welzijn uit het oog te verliezen. Voor mensen die binnen de reguliere zorg werken, is vaak wel een bepaalde mate van zelfzorg geregeld in de vorm van intervisie en supervisie. Dit dekt echter maar een deel af van wat er nodig is om fysiek, emotioneel en mentaal gezond te kunnen blijven functioneren. Dit boek helpt daarbij.

Carla Schellings

Carla Schellings is zelfstandig gevestigd bedrijfspsycholoog en heeft veel ervaring in de begeleiding van mensen in de meest uiteenlopende beroepen met werkstressklachten en (dreigende) burn-out.

Carla Schellings