Drijfveren

Drijfveren

Willen = doen?

Hans Versnel, Machiel Koppenol | Boom uitgevers Amsterdam

Als er één ding belangrijk is in een mensenhoofd, dan is het wel het willen. Het ware wezen van de mens is zijn wil, zei Schopenhauer. Je bent wat je wilt. In Drijfveren leggen de auteurs uit dat er tussen wat mensen willen en wat ze doen vaak een groot verschil zit. Dat verschil ontstaat door aanpassing en dat doen mensen meestal heel knap, maar soms ook erg onhandig. Aanpassing is comfortabel omdat de sociale druk wegvalt, maar tegelijkertijd oncomfortabel omdat de eigen wil wordt onderdrukt.

 

Quick & Dirty Drijfverentest

Wie de Quick & Dirty Drijfverentest uit Drijfveren maakt, kan heel wat over zichzelf en anderen leren.


Voor wie?
Drijfveren
  is geschreven voor wie iets wil begrijpen van zijn eigen drijfveren, maar ook voor managers, adviseurs en coaches. Want wie begrijpt hoe de drijfveren van anderen werken, kan beter sturen en beïnvloeden. Drijfveren zijn meetbaar, en ze zijn sterk verbonden met de dingen die we doen en voelen.

Hans Versnel

Hans Versnel is instrumentmaker. Hij ontwikkelde met Machiel Koppenol onder andere Management Drives en RealDrives, meetinstrumenten voor het meten van drijfveren en organisatieculturen. 

Machiel Koppenol

Machiel Koppenol is instrumentmaker. Hij ontwikkelde met Hans Versnel onder andere Management Drives en RealDrives, meetinstrumenten voor het meten van drijfveren en organisatieculturen. 

Hans Versnel Machiel Koppenol