Houston, we've got a problem

Houston, we've got a problem

Leiderschapslessen uit films

Rozemarijn Dols | Boom uitgevers Amsterdam

Houston, we’ve got a problem is het eerste boek waarin films, documentaires en series worden ingezet om de ontwikkeling van leiderschap te versterken. Films kunnen leiders en hun teams een prachtige, soms confronterende spiegel voorhouden.

 

Een succesvolle mislukking

‘Houston, we’ve got a problem’ is een uitspraak uit de film Apollo 13. De film over deze ruimtemissie toont het teamwork en het uitstekende leiderschap van commandant Jim Lovell. De missie wordt beschouwd als een ‘succesvolle mislukking’. Een mislukking omdat het primaire doel – landen op de maan – niet werd gehaald. De missie was succesvol omdat er fenomenaal teamwork ten grondslag lag aan het redden van de crew. De film die over deze missie werd gemaakt, laat een nauwgezette reconstructie zien van de rampvlucht, het teamwork en het leiderschap van commandant Jim Lovell.

 

Leiderschapslessen uit vijftig films

Films, documentaires en series bieden vele ervaringen en inzichten die de ontwikkeling van leiderschap kunnen versterken. Het zijn bijzonder krachtige middelen om leiders op een toegankelijke en tegelijkertijd indringende manier te confronteren met hun rolmodellen. Ze inspireren en geven veel gespreksstof over wat effectief leiderschap en teamwork is en wat juist niet. In het boek Houston, we’ve got a problem worden vijftig verschillende films besproken, aangevuld met praktische handreikingen voor leiders om lessen uit films te halen door middel van kijktips en reflectievragen. Bij elke filmbespreking wordt de relevantie van de film vanuit het perspectief van leiderschap aangegeven en aangevuld met een leiderschapsmodel of psychologische inzichten.


Wat kunnen we van films leren?

Aan de hand van vele films en zeven thema’s passeert in Houston, we’ve got a problem een keur aan leiders de revue. Centraal staat steeds de vraag wat we van deze rolmodellen kunnen leren voor de managementpraktijk. Na het kijken van de film Dead Poets Society kun je bijvoorbeeld de vraag stellen in hoeverre er zicht is op meewerkende en tegenwerkende krachten in een organisatie. Das Leben der Anderen zet aan het denken over de vraag wanneer loyaliteit tegenover de organisatie in strijd is met iemands eigen normen en waarden. En in hoeverre teamleden verschillende visies mogen hebben, is een vraag die gesteld kan worden na het zien van de Scandinavische film Jagten.

 

Voor wie?

Dit boek is primair bestemd voor managers. Niet alleen de doorgewinterde types, maar juist ook de jonge, onervarenere leidinggevenden zullen zich kunnen herkennen in de films en series die hier worden besproken. Een deel ervan hebben zij ongetwijfeld al gezien, maar niet per se vanuit dit perspectief. Maar uiteraard is het ook interessant voor medewerkers, die aan de hand van dit boek een beter beeld krijgen van er zich op de werkvloer afspeelt.

 

Meer over het boek bekijk je in de Bookchat met Rozemarijn Dols.

Rozemarijn Dols

Rozemarijn Dols heeft als psycholoog haar eigen bedrijf Dols-Consult, werkt als management consultant bij de Galan Groep en als leiderschapstrainer bij De Verdieping. Zij houdt zich bezig met ontwikkelassessments, loopbaancoaching en teamcoaching en verzorgt trainingen en werkconferenties voor leidinggevenden en loopbaanprofessionals.

 

Visie op leren en ontwikkelen
Haar uitgangspunt is dat leren en ontwikkelen bij nagenoeg iedereen in een organisatie mogelijk is. Sommige medewerkers of managers worden niet alleen geblokkeerd door een gebrek aan ervaring en de juiste competenties maar vooral door belemmerende overtuigingen,  een verkeerd zelfbeeld of onvoldoende zelfkennis.

 

Inzicht in de persoonlijkheid, de motieven en de competenties maken het mogelijk om een leerprofiel van een individu, team of organisatie op te stellen. Ik werk niet louter met mentale psychologische modellen maar ook met filmfragmenten en literatuur. Dit betekent dat bij kennisoverdracht niet alleen het mentale wordt aangesproken maar ook het gevoel zodat leren veel intensiever plaatsvindt. Een manager of medewerker leert met name als iets blijft hangen of indruk maakt doordat hij of zij  geraakt wordt en dan niet alleen mentaal maar ook emotioneel. Door gebruik te maken van beelden, metaforen en filmfragmenten gekoppeld aan beproefde theoretische modellen worden concepten en benaderingswijzen niet alleen helder geïllustreerd ('Een beeld zegt meer dan duizend woorden') maar het beklijft ook beter.

Rozemarijn Dols