De vijf kritieke succesfactoren voor coaching

De vijf kritieke succesfactoren voor coaching

Kennis en kunde voor de competente coach

Ger van Doorn, Marijke Lingsma |

Professioneel, verantwoord handelen als coach betekent dat je antwoord kunt geven op de vraag: wat doe je, waarom en waarom op deze manier? Als we niet weten waaraan ons coachhandelen moet worden getoetst, hoe kunnen we dan een uitspraak doen over onze vakbekwaamheid, in termen van doeltreffendheid en succes?

 

Kritieke succesfactoren

Zaken die voorwaardelijk zijn voor succes noemen we kritieke succesfactoren (KSF’s). Binnen het coachproces zijn het die aspecten die onophoudelijk de aandacht moeten krijgen van coach en coachee: (1) de Context, (2) de Meetlat, (3) Eigenaarschap, (4) de IJsberg en (5) het Hier & Nu.

 

Voordelen van het gebruik van succesfactoren

Deze KSF’s bieden een overzichtelijk kader waarbinnen alle coachactiviteiten kunnen worden begrepen. Daarnaast vormen ze een goede basis voor een quickscan van de huidige situatie van de coachee of het te coachen team. Ook zijn de KSF’s een handig ijkpunt voor de voortgang van het coachproces en de daarin bereikte resultaten.

 

Een samenhangend kader

Dit boek behandelt de vijf KSF’s voor coaching afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang. Het reikt de coach de theoretische kennis aan die hij nodig heeft om de KSF’s in de praktijk ook met succes te kunnen hanteren, en geeft antwoord op de volgende vragen:

 

  • Wat zegt de theorie over kritieke succesfactoren
  • Hoe kunnen we de vijf KSF’s herkennen in de praktijk van coaching?
  • Hoe kan een coach dit inzicht benutten voor het succes van de coachee?

 

De vijf kritieke succesfactoren voor coaching verschaft coaches in opleiding, coach-opleiders en ervaren coaches een samenhangend kader waarbinnen zij hun eigen handelen kunnen plaatsen en begrijpelijk kunnen uitleggen aan anderen. 

 

 Over De vijf kritieke succesfactoren voor coaching

 ‘… een boek dat je leren stimuleert en je handreikingen doet waarmee je morgen aan de gang gaat, dat je ontwikkeling voedt, dat je in de buurt wilt houden, dat je af en toe oppakt om de scherpte op te zoeken of dat je inzet in je intervisie of gesprekken met vakgenoten …’ - Prof dr. Manon C.P. Ruijters, hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering

Ger van Doorn

Ger van Doorn is werkzaam aan de HRM Academie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Hij is opleidingsontwikkelaar, opleidingskundig adviseur en kwaliteitsmonitor van leiderschaps- en coachopleidingen.

 

Als trainer, coach en Ericksoniaans gesprekstherapeut heeft hij ruime en brede ervaring in didactische en begeleidingsprocessen. Hij schreef een kwaliteitshandboek voor het uitbestedings- en inkoopproces van opleidingen (Van klantvraag tot nazorg) en een handleiding voor het ontwerp en de inrichting van maatwerktrainingen. Daarnaast ontwikkelt hij doorlopend trainingen en lesmaterialen ter ondersteuning van coachopleidingen. Zijn passie is het functioneren van individuen in groepen. Vóór alles wil hij echter ‘zijn leven lang leerling zijn’.

Marijke Lingsma

Marijke Lingsma is medeoprichter van drie businessschools en heeft meer dan dertig jaar ervaring in leidinggeven. Ze is (co)auteur van diverse boeken over (team)coaching, die altijd uitgaan van systeem- en progressiegericht werken. In 2020 werd haar de NOBCO Quality Award toegekend. Ze is altijd mateloos nieuwsgierig naar de vraag waarom dingen niet lukken en hoe ze in stand worden gehouden. Er is altijd een uitweg. Resultaatgericht, nuchter én praktisch vanuit verantwoord handelen, al is coachend leidinggeven echt wel wat anders dan coachen alleen, weet ze uit ervaring

 

Systeemgerichte coaching

Lingsma is de pionier van systeemgerichte coaching. Ze schreef er het eerste Nederlandstalige boek over: Aan de slag met Teamcoaching (1999). Hierin combineert ze de praktische systeembenadering met haar passie voor de dynamiek van leerprocessen binnen organisaties. Inmiddels heeft ze diverse succesvolle coachingsboeken op haar naam staan.

 

Een inspirator binnen het coachvak

Binnen het coachgebied wordt ze gezien als ‘toonaangevend en inspirerend’. Als systeemdenker kijkt ze integraal naar organisaties: naar het grotere geheel, in plaats van naar de afzonderlijke delen, zoals het gedrag van één medewerker of teamleider. Centraal staat de alledaagse interactie in het hier-en-nu. Zij gelooft in het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling. Coachen gaat over leerprocessen, met het accent op 'leren van en met elkaar'. 

 

Marijke's bron van inspiratie

Lingsma haalt haar inspiratie uit haar intervisiegroep van vier vrouwelijke directeuren van opleidingsinstituten, uit haar contact met deelnemers en de coachopleiders die zij ontmoet bij Coachboulevard en wanneer zij samen met andere schrijft, wanneer je botst over wat je belangrijk vind. Maar ook doet zij inspiratie op tijdens het reizen, in andere werelden komt haar brein onverwachts tot de meest mooie ideeën.

Ger van Doorn Marijke Lingsma