De 11 coachcompetenties in woord en beeld

De 11 coachcompetenties in woord en beeld

Gids voor de professionele coach

Annemarie van der Meer, Marianne van der Pool |

Goed coachen is net als zwemmen. Je kunt het alleen leren door het vaak te doen en het gedemonstreerd te krijgen. Dit boek is geschreven voor coaches die hun vak professioneel ter hand willen nemen. Het verdiept het coachingsvak zelf – wat maakt je een goede coach en waar liggen de kansen om een nog betere coach te worden?

 

International Coach Federation

De 11 kerncompetenties voor coaches staan centraal, de gouden standaard, uitgewerkt door de International Coach Federation (ICF). Deze bieden een zeer geschikte structuur om jezelf als coach te blijven ontwikkelen. Per hoofdstuk wordt een competentie uitgelicht, waarin state-of-the-art coachtheorie wordt verwerkt en kunde en zelfinzicht worden vergroot. Voor elke competentie zijn indicatoren geformuleerd die een uitstekende ingang bieden tot oefenen.

 

Voor beginnende én gevorderde coaches

De lezer krijgt zowel praktische handvatten aangereikt als dieper inzicht in de betekenis en achtergrond van de beschreven competenties. Beginnende én gevorderde coaches die hun vak als een ontwikkelingsweg zien, vinden in dit boek een schat aan inspiratie waarmee ze professioneel kunnen blijven groeien.

 

Begeleidende website

Op de begeleidende website komt de theorie tot leven. Filmbeelden demonstreren hoe de competenties in een gesprek samenkomen en hoe de indicatoren uitwerken met twee cliënten en coaches met een verschillende stijl. Neem een kijkje op www.11coachcompetenties.nl

Annemarie van der Meer

Annemarie van der Meer, Master Certified Coach, Master Practitioner bij de NOBCO/EMCC en psycholoog, werkt internationaal als coach, trainer en facilitator. Ze is eigenaar van MEER Coaching, geeft coachtrainingen in diverse landen voor coaches en incompany voor managers. Ze is mentor coach en ICF assessor.


Sinds de jaren negentig is Annemarie al actief in het coachingsvak. Zij verzorgt samen met Marianne van der Pool de opleiding ‘Coachen als Professie’, die deel uitmaakt van het RINO Senior Certified Coach programma – een ICF Accredited Coach Training Program (ACTP). Daarnaast heeft Annemarie samen met Marianne van der Pool de Coachingschool Amsterdam (www.coachingschool.amsterdam) opgericht, waar zij onder andere programma's aanbieden voor ervaren coaches die hun mastercertificering willen behalen en coachtraining voor leiders in bedrijven geven.

 

Annemarie haalt haar inspiratie uit het samenwerken met collega's, het werken in verschillende landen en culturen, koken en dansen. Haar werk als coach biedt haar de kans om bij te dragen aan de zingeving van anderen, een rol die ze tegelijkertijd als zingevend voor haarzelf ervaart.

Marianne van der Pool

Marianne van der Pool, Master Certified Coach, Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP en psychotherapeut, is partner in Van der Pool Consultancy. Ze geeft veel opleiding in coaching, is mentorcoach, supervisor en ICF assessor. Zij heeft verschillende boeken over coaching geschreven.

 

Sinds de jaren negentig is Van der Pool al actief in het coachingsvak. Zij verzogt samen met Annemarie van der Meer de opleiding ‘Coachen als Professie’, die deel uitmaakt van het RINO Senior Certified Coach programma – een ICF Accredited Coach Training Program (ACTP).

 

Daarnaast hebben Van der Pool en Van der Meer samen de Coachingschool Amsterdam (www.coachingschool.amsterdam) opgericht, waar zij onder andere programma's aanbieden voor ervaren coaches die hun mastercertificering willen behalen en coachtraining voor leiders in bedrijven geven.

Annemarie van der Meer Marianne van der Pool