Inzicht in overdracht en tegenoverdracht

Inzicht in overdracht en tegenoverdracht

Bewustwording van jezelf in relatie tot anderen

Anita de Nennie | Boom uitgevers Amsterdam

Wie inziet hoe ingrijpend het effect van gevoelsoverdracht op persoonlijke relaties kan inwerken, kan ook stilstaan bij de effecten van de eigen overdracht op anderen. Dit toegankelijke boek Inzicht in overdracht en tegenoverdracht laat zien hoe overdracht en tegenoverdracht zich voordoen in onze dagelijkse levens en in professionele begeleidingsrelaties.

 

Bewustwording van overdracht en tegenoverdracht
Overdracht en tegenoverdracht spelen een prominente rol in veel relaties. Iedereen heeft ermee te maken, op een manier die emotioneel diep kan ingrijpen. Bij overdracht draag je onbewust oude gevoelens over op de ander. Je vult voor de ander in hoe die zich voelt tegenover jou. Bij tegenoverdracht gebeurt het omgekeerde: de ander draagt zijn oude gevoelens onbewust over op jou, vult in en bepaalt daardoor hoe jij je voelt tegenover hem. Deze gevoelens kunnen bedrieglijk en verwarrend zijn. Bewustwording van wat anderen met jou doen en wat jij doet met anderen helpt om je los te maken, je te bevrijden, van door hen opgelegde gevoelens en emoties die je bij jezelf vandaan halen.

 

Het web aan relaties
In Inzicht in overdracht en tegenoverdracht wordt aan de hand van het web aan relaties dat zich ontspint tussen een groep mensen duidelijk wat overdracht en tegenoverdracht inhoudt, hoe het zich in het dagelijks leven voordoet, wat de gevolgen kunnen zijn als je het niet herkent en wat er mogelijk is wanneer je dat wel gaat doen. Ten slotte wordt inzichtelijk hoe je door middel van bewustwording, communicatie en visualisatie stoorzenders van anderen kunt onderkennen en bespreken.

 

Voor wie?

Dit toegankelijke boek is met name geschreven voor coaches en andere professioneel begeleiders, onder wie bijvoorbeeld ook mensen in de (thuis)zorg, maar is voor een bredere doelgroep interessant.

Anita de Nennie

Anita C. de Nennie, psycholoog NIP, heeft een therapie- en coachingspraktijk en is docent psychologie en psychotherapeutische technieken.

Anita de Nennie