Narratief coachen

Narratief coachen

De kracht van het zelfverhaal

Toos van Huijgevoort, Gea Koren | Boom uitgevers Amsterdam

Narratief Coachen maakt narratief begeleiden toegankelijk voor een breed publiek. In de werkpraktijk van narratief coachen wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd via het verhaal. Door verhalen leggen mensen als vanzelf een relatie tussen wat er in hun omgeving is en wat zij innerlijk beleven. Deze beeldentaal verbindt de taal van het hoofd met de taal van het hart. Binnen het verhaal kunnen coach en coachee elkaar ontmoeten, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

 

Er was eens ...

Er was eens … Zo begint ieder verhaal. En aan het einde hebben we het graag over lang en gelukkig leven. Maar wat daartussenin zit en wat dat precies betekent, verschilt per mens. Narratief coachen is een proces waarin wetmatigheden van levens- en leerprocessen zijn te herkennen. De auteurs werken deze processen uit en verdiepen ze met leerstappen, geïllustreerd met voorbeelden uit de narratieve coachpraktijk. Ook wordt veel aandacht besteed aan narratieve methodieken zoals de zelfkennismethode (ZKM) en zelfsturend leren.

 

Innerlijk levensverhaal

Vandaag de dag proberen we de complexiteit van de werkelijkheid steeds vaker in schema’s, diagnoses, cijfers, enzovoort weer te geven. Narratief coachen houdt in dat de coach de coachee faciliteert bij het ontdekken van het innerlijk levensverhaal in al zijn meerstemmigheid. Het doel van narratief coachen is dat de coachee zijn zelfverhaal bewust ter hand neemt en leert om dat wat hij met zijn leven wil om te zetten in vruchtbare daden. Het helpt coachees op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf, de omgeving en hun uitdagingen.

 

Narratieve interventies
Narratief coachen vraagt ook om het doordenken van de professie van de coach. Wat wordt in deze situatie van de coach gevraagd – niet alleen als mens, maar juist ook als vakmens? Waar voeg je als coach in, wat voeg je toe? Welke keuzes maak je als coach? Narratief coachen biedt de coach een schat aan mogelijkheden voor narratieve interventies.

 

Voor wie?

Dit boek is bestemd voor iedereen die zich op professionele wijze met coach- en ontwikkelgesprekken bezighoudt of wil bezighouden. Externe en interne coaches, trainers, counselors, begeleidingskundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, maar ook leidinggevenden die beseffen dat het geheim van leidinggeven ook schuilt in het tot ontwikkeling brengen van hun medewerkers. De lezer moet in zijn eigen omgeving met het gebodene aan de slag kunnen in verschillende leerlagen (persoonlijk leren, teamleren, organisatieleren; duurzaam leren).

Toos van Huijgevoort

Toos van Huijgevoort is zelfstandig gz-psycholoog en ZKM-coach. 

Gea Koren

Gea Koren begeleidt leren en ontwikkelen van professionals op individueel, team- en organisatieniveau.

Toos van Huijgevoort Gea Koren