Hoogsensitiviteit professioneel gezien

Hoogsensitiviteit professioneel gezien

Sensitiviteit als verklaring onder psych(osomat)ische klachten

Annek Tol | Boom uitgevers Amsterdam

De herkenning van hoogsensitiviteit vormt een omslagpunt in het leven van hoogsensitieve personen (HSP). Het is voor hen een eyeopener om te begrijpen hoe dit van invloed is op hun dagelijks functioneren.

 

Hoogsensitiviteit professioneel gezien is een nuchter boek voor hulpverleners waarin de dilemma’s en de argwaan rond hoogsensitiviteit ter sprake worden gebracht. Het biedt de theoretische basis die nodig is om te begrijpen wat hoogsensitiviteit is, hoe je dit herkent en hoe het van invloed is op cliënten. Het geeft een nieuwe visie op de plaats die hoogsensitiviteit in de hulpverlening kan innemen.

 

Het belang van het herkennen van HSP
Iedereen is in meerdere of mindere mate sensitief. De mensen die zich meer dan gemiddeld bewust zijn van alle waarnemingen noemt men tegenwoordig hooggevoelig. HSP is de afkorting voor hoog sensitieve personen. In deze tijd – van verhoogde tijdsdruk, van de vele informatiestromen, de kakafonie aan geluiden, beelden, mensen, drukte en hectiek – wordt het steeds belangrijker om je te beseffen welke invloed je (hoog)sensitiviteit heeft op je energiehuishouding en je gezondheid.

 

De Cirkel van Overprikkeling
Hoogsensitiviteit professioneel gezien reikt hulpverleners en coaches een denkkader aan waardoor ze de logica van hun cliënten beter gaan begrijpen. Ook worden de kernthema’s benoemd die in de hulpverlening rond hoogsensitiviteit van belang zijn zoals acceptatie, vertrouwen en stress. In Hoogsensitiviteit professioneel gezien gebruikt Tol de Cirkel van Overprikkeling om in beeld te brengen wat overprikkeling is en hoe dat terug te dringen is. Ook komt aan bod hoe hoogsensitiviteit een verklaringsmodel kan bieden voor bepaalde klachten. Het boek biedt naast denkkaders ook praktische tips en checklists voor hulpverleners en coaches die werken met HSP.

 

Voor wie?

Hoogsensitiviteit professioneel gezien is geschreven voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, coaches en zorgcoördinatoren.

Annek Tol

Annek Tol (†) was als coach-counselor en trainer gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Haar heldere visie op sensitiviteit maakte voor cliënten een groot verschil. Vanuit haar praktijk @tol training en coaching hsp trainde en coachte zij honderden HSP om een betere balans te vinden in hun leven en zo om te gaan met hun sensitiviteit dat het geen klachten meer geeft.

Annek Tol