Coachen met Biografisch Management

Coachen met Biografisch Management

De dynamiek van het familie-DNA als fundament voor zelfsturing

Jitske Veldman | Boom uitgevers Amsterdam

Coachen met Biografisch Management geeft een helder en praktisch inzicht in het gebruik van Biografisch Management bij coachtrajecten.

 

Dit boek legt de verbinding tussen de persoonlijke levensgeschiedenis en het huidige functioneren. Coach en coachee brengen samen in beeld hoe het familie-DNA en de eigen levenservaringen van invloed zijn op het functioneren in het dagelijks leven en werk. Deze aanpak bij coaching biedt een fundament voor groei en daadwerkelijke verandering en zorgt voor de verdieping van de persoonlijke levensgeschiedenis. Dit leidt bij de coachee tot transformatie van denken en handelen, zowel in het werk als privé.

 

Coachen met Biografisch Management is geschreven voor coaches, trainers en HRM’ers en is direct bruikbaar in de praktijk. Elke stap in het biografisch proces wordt verduidelijkt aan de hand van een casus die zich gaandeweg ontrolt. Deze casus geeft een levendig beeld van de effecten van iemands persoonlijke geschiedenis op zijn functioneren. Daarnaast worden alle stappen van het biografisch proces ondersteund door extra toelichting en reflecties voor de coach.

Jitske Veldman

Jitske Veldman is Senior PractitionerCoach en gz-psycholoog. Zij is coachspecialist bij opdrachten op het snijvlak van persoonlijke vraagstukken en zakelijk functioneren.

Jitske Veldman