Executive coaching

Executive coaching

Hoe business en persoonlijke groei elkaar ontmoeten

José Vos-Boven |

Executive coaching is een bijzondere vorm van coaching. Executive coaches begeleiden eindverantwoordelijke of senior managers. Hoe zij functioneren heeft een grote impact op de resultaten van de organisatie.

 

Experiential Coaching Model

José Vos-Boven beschrijft de inzichten die ze als coach heeft opgedaan tegen de achtergrond van haar opleiding tot gestalttherapeut en kennis van collega-executive coaches. Zij behandelt de belangrijkste ideeën uit de gestalttheorie en geeft handvatten voor het vormgeven van executive coaching met het Experiential Coaching Model. Dit is de kapstok voor het boek en de basis voor het handelen van de executive coach. Het model sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van executives gerelateerd aan zakelijke doelstellingen.

 

Persoonlijke groei

Executive coaching laat zowel coaches als executives zien hoe met behulp van coaching persoonlijke groei kan worden vormgegeven in relatie tot de business.

 

‘Coaching heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van stigma naar status, van een laatste hulp bij disfunctionerende managers tot onontbeerlijke ruimte voor reflectie van leiders. José Vos-Boven heeft met Executive coaching een indrukwekkend compendium geschreven vol coachmethodieken en handzame reflectiematerialen dat zich uitstrekt van praktijk naar onderzoek, van businessvraag naar persoonlijke emotie, en van verwachtingen naar succesfactoren. Daarmee is Executive coaching tegelijk een neerslag van en een gids tot de wondere wereld van eigentijdse coaching.’ – Erik de Haan, hoogleraar Organisatieontwikkeling en coaching, Vrije Universiteit Amsterdam.

 

In de media

'Bevat een mooi overzicht over executive coaching, waarbij geregeld het onderscheid wordt gemaakt en daarmee ook de relatie wordt gelegd met andere vormen van coaching in organisaties, waardoor het ook voor anderen dan de executive coach een interessant overzicht is geworden.' - Tijdschrift voor Coaching, juli 2014

José Vos-Boven

José Vos-Boven is Master Practitioner Coach NOBCO/EMCC en eigenaar van Vos~Boven Coaching for Growth. Zij begeleidt executives, senior managers, en ondernemers bij het verbeteren van hun performance, (nieuwe) invulling van hun loopbaan en levensvragen.

 

José Vos-Boven