Leren coachen

Leren coachen

Basisboek theorie en methode

Marinka van Beek, Ineke Tijmes | Boom uitgevers Amsterdam

Bij coaching gaat het niet alleen om het resultaat, maar ook om het leerproces en het leervermogen. De coach is een begeleider die niet alleen het leren stimuleert, maar ook zijn expertise aanwendt om het leerproces op gang te brengen. Het sturen en stimuleren van leren vraagt om deskundigheid en zorgvuldigheid.

 

Het basisboek voor de coach

Leren coachen is een basisboek voor de ontwikkeling van de coach. Het boek biedt een coachingsmodel en andere belangrijke hulpmiddelen om de methodiek van coachen eigen te maken. Het boek is geschikt voor mensen die beginnen met coachen, al coach zijn of overwegen coach te worden.

 

Zes fasen van het coachingsproces

Leren coachen gaat uit van coachen op een methodische wijze. Dit uitgangspunt is verwerkt in een coachingsmodel. Dit model geeft houvast aan het methodisch werken en helpt om het coachingsproces te structureren.

Het model bevat onder andere een aantal fasen in het coachingsproces. Het coachingsmodel start met de contractfase. Tijdens deze fase richten coach en coachee zich op de vragen van de coachee en of zij samen het goede koppel zijn om aan deze vragen te werken. Zij bespreken wat er nodig is aan middelen en tijd om de coaching vorm te kunnen geven. Daarna volgt misschien wel het belangrijkste onderdeel in het coachingsproces, namelijk de onderzoeksfase. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat maakt dat de coachee deze vragen heeft? Waar gaat het om bij de coachee? Welke dingen spelen allemaal een rol?

Aan de hand van een model worden de zes fasen van het coachingsproces beschreven:

  • contract
  • onderzoek
  • doelen formuleren
  • acties formuleren
  • uitvoeren
  • evalueren en afsluiten

 

Hulpmiddelen voor de coach

In het eerste deel van het boek onderscheiden de auteurs drie soorten coaching, namelijk functiegerichte coaching (vooral gericht op het leren van het vak), procesgerichte coaching (waarbij het gaat om de persoonlijke ontwikkeling in het werk) en contextgerichte coaching (waar het zoeken naar nieuwe perspectieven en het omgaan met veranderingen in werk en/of organisatie centraal staan). In Leren coachen staat het coachingsmodel centraal en de zes fases van dit model worden uitgewerkt. Daarnaast worden belangrijke kenmerken van de relatie coach-coachee uitgelegd en wat de coach het beste kan doen bij het opbouwen, uitbouwen en afbouwen van deze relatie. De auteurs reiken tot slot verschillende hulpmiddelen voor de coach aan, zoals feedback en confrontatie.

 

Herziene druk
Coaching heeft de laatste jaren een meer prominente plaats in organisaties gekregen en er is een start gemaakt met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coaching. In de herziene druk van Leren coachen is op basis van deze ontwikkelingen een specifiek hoofdstuk over de relatie coach-coachee toegevoegd. Door het hele boek wordt meer aandacht besteed aan de persoon van de coach, met name in het laatste hoofdstuk over verantwoord coachen.

 

Voor wie?

Leren coachen is bestemd voor mensen die zich de methodiek van het coachen eigen willen maken: leidinggevenden, personeelsmanagers, opleiders en mensen die collega’s (in mensgerichte beroepen) willen coachen. Het boek is ook geschikt voor externe coaches en kan eveneens worden gebruikt in studies en opleidingen.

Marinka van Beek

Marinka van Beek is medegrondlegger van de Opleiding tot Coach en de leergang Teamcoach van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij werkt als zelfstandig coach voor individuen, teams en organisaties.

Ineke Tijmes

Ineke Tijmes heeft veel ervaring als manager en trainer in vormings- en opleidingsinstituten. Daarnaast heeft zij ervaring als docente aan de Voortgezette Opleidingen en de post-hbo-opleiding tot coach van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij is leersupervisor, supervisor en coach en heeft een eigen bureau voor coaching en supervisie: www.coaching-en-supervisie.nl.

Marinka van Beek Ineke Tijmes