Systemisch TransitieManagement

Systemisch TransitieManagement

Neem voor de verandering de makkelijke weg!

Maaike Thiecke, Bianca van Leeuwen |

10.000 exemplaren verkocht.

 

Systemisch TransitieManagement biedt veranderaars de tools voor veranderingen van betekenis en maakt veranderen makkelijker.

 

Alweer een boek over organisatieverandering? Ja. Jij weet allang dat een nieuwe structuur, een ander proces of een gewijzigd IT-systeem niet voldoende is voor een verandering van betekenis. Medewerkers en teams moeten een psychologische transitie doormaken om zich ook werkelijk anders te gaan gedragen. Zodat de verandering niet blijft steken bij een herschikking van stoelen. Veranderen wordt makkelijker als je regie voert op die psychologische transitie. Dáár gaat dit boek over.

 

De bril van Systemisch TransitieManagement

Jij kunt als manager of adviseur jouw impact op veranderingen drastisch vergroten wanneer je met de bril van Systemisch TransitieManagement kijkt én intervenieert. Dit boek levert simpele, pragmatische tools waarmee je hardnekkig gedrag in teams en organisaties in verandering kunt begrijpen en kunt beïnvloeden.

 

Dit boek biedt een bril die je blik op veranderingen in organisaties voorgoed kan veranderen.

 

Opbouw van het boek

In dit eerste deel van het boek wordt de bril, oftewel het denkkader, beschreven waarmee je naar organisatieveran­dering kunt kijken. Dit deel helpt je om te begrijpen waartoe en hoe organisatieveran­dering is samengesteld. De auteurs koppelen bestaande theoretische kaders aan hun ervaring in organisatie­verandering. Deel II is meer gericht op de praktische toepassing, bijvoorbeeld: hoe kun je intervenië­ren in organisaties in verandering?

 

Voor wie?

Systemisch TransitieManagement is primair bedoeld voor managers en adviseurs die veranderingen in organisaties begeleiden. De secundaire doelgroep wordt gevormd door iedereen die een verandering doormaakt.

 

Anderen over Systemisch TransitieManagement

'Met dit boek wordt het onvoorspelbare, de onderstroom bij veranderprocessen, meer voorspelbaar en beheersbaar gemaakt. Daarmee leveren beide auteurs een wezenlijke bijdrage aan het succesvoller maken van veranderprojecten, waar gedrag nog steeds de belangrijkste faalfactor is.’ – Prof. dr. Anton J. Cozijnsen, organisatieadviseur, hoogleraar Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Directeur Onderzoek aan de NCOI Opleidingsgroep.

 

'Het boek beschrijft, onbedoeld, een transitieproces dat in de natuur al miljoenen jaren bestaat. Een bewezen succesformule voor een makkelijke, efficiënte en betrouwbare overgang van rups naar vlinder. Het duidelijke, praktische boek zet aan tot actie.’ – Eric de Blok BSc. (hons), MBA, Zoölogie, Psychologie, Bedrijfskunde

en Innovatiekunde. Organisatieadviseur, coach en inspirator bij GNG Consultancy en Natuurvisie.

Maaike Thiecke

Maaike Thiecke is samen met Bianca van Leeuwen een van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement.

Bianca van Leeuwen

Bianca van Leeuwen is samen met Maaike Thiecke een van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement.

Maaike Thiecke Bianca van Leeuwen