Het coachvak binnenstebuiten

Het coachvak binnenstebuiten

Een filosofisch perspectief

Ronald Wolbink | Boom uitgevers Amsterdam

De opkomst van coachen wordt meestal als een vanzelfsprekendheid ervaren die past in onze tijdgeest. Coachen lijkt niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.

 

Welke plaats en functie heeft coachen binnen onze cultuur? Waarom is de reflectie over de begrippen en vooronderstellingen ervan zo afwezig, terwijl elke coach het belang van reflectie benadrukt? Dit leidt niet tot ‘metareflectie’ waarin het denken over het coachen onderwerp van reflectie wordt.

 

Het coachvak binnenstebuiten beantwoordt deze vragen aan de hand van een kritische analyse van coaching als cultuurfilosofisch thema. Het brengt omschrijvingen van coachen door invloedrijke auteurs en de bijbehorende kernbegrippen uit de coachingsliteratuur in kaart. Het expliciteert achterliggende morele en antropologische vooronderstellingen, waaronder mensbeelden, begrippen, waarden en normen. Deze vooronderstellingen worden geanalyseerd met behulp van filosofische denkbeelden, wat leidt tot een aanzet voor een bijgesteld coachingsparadigma.

 

Dit boek daagt de coach uit om kritisch na te denken over zijn eigen denken. Het is geschreven voor coaches en coaches in opleiding die op zoek zijn naar verdieping van hun dagelijkse praktijk.

 

In de media:

 

NBD Biblion: `Dit boek is een prachtig en diepgravend werk, dat gelezen moet worden door iedere coach die serieus wenst na te denken over zijn rol en de impact van zijn of haar gedrag. Een rijke aanwinst in de literatuur over coaching.`

 

Intermediair.nl: Coach: `Innerlijke zoektocht leidt nergens toe`

 

Werken 2.0: `Zelfontplooiing krijg je niet door diep te graven in jezelf`

Ronald Wolbink

Ronald Wolbink is van origine bedrijfskundige met vervolgopleidingen gericht op filosofie, (leer)supervisie, gestaltmethodisch werken, coachen, persoons- en organisatiepsychologie. Hij is gepromoveerd op een filosofisch proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laaatste mens? Momenteel is hij  werkzaam als docent beroepsethiek en visievorming, (leer)supervisor en coördinator minor Opleiden, Coachen & trainen op een hogeschool. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor (filosofisch) coachen en (leer)supervisie.

Ronald Wolbink