Stoppen met leidinggeven

Stoppen met leidinggeven

Naar autonome en authentieke arbeidsrelaties

Watze Hepkema | Boom uitgevers Amsterdam

Veel organisaties streven ernaar de bestaande hiërarchie en afhankelijkheid van medewerkers te doorbreken. Het werk laat zich niet meer van bovenaf besturen. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief zijn noodzakelijk om klanten op maat te bedienen. Maar de praktijk is weerbarstig. Leidinggevenden blijven proberen om hun medewerkers te motiveren, te coachen en te ontwikkelen. En juist dat leidt onbedoeld tot betutteling, afhankelijkheid en demotivatie. Stoppen met leidinggeven legt de disfunctionele interactiepatronen tussen leidinggevenden en medewerkers bloot.

 

De samenwerking van leidinggevenden en medewerkers

Stoppen met leidinggeven gaat in op de onderliggende defensiemechanismen, de neiging van leidinggevenden om te vleien, te vechten of te vluchten. Aan de hand van vele praktische voorbeelden wordt getoond hoe leidinggevenden en medewerkers ook op een gelijkwaardige, zakelijke en verbindende manier met elkaar kunnen samenwerken. En hoe binnen de hele organisatie hiërarchie en bureaucratie ontmanteld kunnen worden.

 

Opbouw

Stoppen met leidinggeven beschrijft vier problemen, die in meer of mindere mate bij veel organisaties spelen:

  • demotivatie
  • afhankelijkheid
  • conflict
  • overbelasting van medewerkers

 

Deel 1 van dit boek gaat in op het aandeel van leidinggevenden bij het creëren en in stand houden van deze problemen. In deel 2 pleit de auteur voor een meer terughoudende rol voor leidinggevenden. Leidinggevenden mogen veel meer achterover leunen. Deel 3 laat zien hoe de relatie tussen leidinggevende en medewerker gelijkwaardig en horizontaal kan zijn, ondanks het verschil in macht en positie. Hierbij gaat de auteur concreet en gedetailleerd in op de interactie tussen leidinggevende en medewerker en de bijbehorende gespreksvaardigheden.

 

Herziene editie

In deze herziene uitgave zijn twee nieuwe hoofdstukken opgenomen, waarin de visie op het leidinggeven aan individuele medewerkers is verbreed naar een visie op de besturing van een organisatie en naar een visie op het leidinggeven aan teams. De volgende vragen komen hierbij aan bod: Hoe beperken we het top-downdenken in organisaties, het aanbodgericht werken, de regelzucht, de bureaucratie? En hoe zorgen we ervoor dat cliënten en medewerkers een meer sturende rol krijgen en dat flexibel op de vraag van individuele cliënten wordt ingespeeld?


Voor wie?

Het boek biedt een verfrissende en bevrijdende kijk op de praktijk van het leidinggeven en is bedoeld voor zowel de beginnende als de ervaren leidinggevende.

Watze Hepkema

Watze Hepkema studeerde psychologie en organisatiekunde. Hij is partner bij organisatieadviesbureau Bosman & Vos. Hij heeft ruime (internationale) ervaring als trainer, adviseur en HR-manager op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

 

Watze Hepkema