Coachen met actiemetaforen

Coachen met actiemetaforen

In beweging met je cliënt

Frits van Kempen | Boom uitgevers Amsterdam

Actiemetaforen zijn procesversnellers in coaching en training. Ze gaan uit van de directe fysieke en emotionele ervaring en de reflectie daarover.
 
De puur cognitieve invalshoek bij coachen en trainen is passé. Zowel coach als cliënt moet meer ‘out of the box’ denken, meer eigen creativiteit inzetten en letterlijk in beweging komen. In een actiemetafoor komt de cliënt met zijn probleem in contact via een op maat gemaakt bewegingsarrangement. Dit leidt snel tot bewustwording en inzicht, tot veranderingsbereidheid en tot bestendige aanpassing van houding en gedrag.

 

In dit boek wordt de werking van actiemetaforen toegelicht aan de hand van een theoretische onderbouwing en veel voorbeelden. Ook krijgt de lezer handvatten om zelf en samen met coachees actiemetaforen te maken.
Coachen met actiemetaforen is geschreven voor coaches (in opleiding), therapeuten, trainers en opleiders en iedereen die ervan houdt zijn vak nieuwe, verrassende impulsen te geven. Het helpt bij het zinvol en op maat in beweging brengen van zowel individuen als groepen.
 
Klik hier voor een impressie van de feestelijke boekpresentatie.

 

Voor meer informatie over actiemetaforen, kijk op: http://www.vankempenimpuls.nl/opleidingen/masterclass-actiemetaforen/

 

Bekijk de film over actiemetaforen op You Tube

Frits van Kempen

Frits van Kempen werkte als psychomotorisch therapeut en orthopedagoog. Hij is mededirecteur van Van Kempen Impuls, een bureau dat zich richt op ondernemers, coaches en managementteams. Hij leidt coaches op in actiemetaforen, systemisch werk en het enneagram.

 

Voor meer informatie over actiemetaforen, kijk op:http://www.vankempenimpuls.nl/opleidingen/masterclass-actiemetaforen/

 

Bekijk de film over actiemetaforen op You Tube

Frits van Kempen