E-coaching

E-coaching

Direct aan de slag met het nieuwe coachen

Anne Ribbers, Alexander Waringa | Boom uitgevers Amsterdam

De huidige tijd vraagt om een flexibele vorm van coaching. Dankzij e-coaching kunnen coachingstrajecten effectief en efficiënt worden ingericht, waardoor cliënten snel, resultaatgericht en duurzaam kunnen worden geholpen met hun vragen. Om een goede e-coach te zijn, hebben coaches extra vaardigheden nodig. E-coaching brengt die vaardigheden in kaart en helpt de lezer deze te ontwikkelen.

 

Alle ingrediënten voor coachen op afstand

E-coaching biedt concrete handvatten voor het vormgeven van e-trajecten en e-coachcontracten en het berekenen van tarieven. Ook bevat het een voorbeeld van een compleet e-coachtraject. In E-coaching worden de verschillende typen e-coaching besproken (Skype, video, telefoon, chat, mail en sms), waarbij de focus ligt op mogelijkheden van schrijven binnen mailcoaching.

 

Standaardwerk over e-coaching

Dit eerste standaardwerk over e-coaching heeft een stevig fundament in de wetenschappelijke theorie én de praktijk. Aan de hand van het ABC-model voor het echte veranderen en de eCP-methodiek voor e-coaching komen alle ingrediënten van het ‘nieuwe coachen’ aan bod. Dit zijn onder andere coachen op afstand, frequente contactmogelijkheden en de kracht van sociale anonimiteit.

 

Voor wie?

E-coaching is geschreven voor coaches (in opleiding), mentoren, docenten, HR-professionals, loopbaanadviseurs en andere begeleidingsdeskundigen die aan de slag willen met het nieuwe coachen.

 

Gratis coachlicentie van pluform.com

In E-coaching wordt verwezen naar en gebruikgemaakt van de online coachomgeving Pluform.com. Het is mogelijk om deze omgeving gratis uit te proberen. Deze gratis licentie is te activeren via www.pluform.com.

 

eCoachPro

Online begeleiding en in het bijzonder e-coaching is een specialisatie. De dynamiek, intensiteit en looptijd van e-coaching wijken aanzienlijk af van andere coachvormen. Dit vraagt een andere werkwijze van de coach of begeleider. Om versneld en effectief de toegevoegde waarde van e-coaching te kunnen benutten, biedt eCoachPro ter verdieping en ondersteuning diverse scholingsmogelijkheden aan voor coaches, organisaties en instellingen.

 

Met de unieke code in het boek ontvang je 5% korting op de opleidingen 'Professionals in e-coaching' bij eCoachPro. Kijk voor een compleet overzicht op www.ecoachpro.nl.

 

E-coaching in vogelvlucht

Alle belangrijke elementen van e-coaching plus de ervaringen van een coachee worden in dit filmpje kort besproken.

Anne Ribbers

Anne Ribbers studeerde af als arbeids- & organisatiepsycholoog en heeft ruime ervaring als trainer, opleider en (online) coach. Ze is medeoprichter van eCoachPro/ eCarePro en daar verantwoordelijk voor leer- en (gedrag )ontwikkelingsprogramma’s voor grote organisaties. Zij is pionier op het gebied van online begeleiding en ontving voor haar onderzoek (aan de Tilburg University) op dit gebied een substantiële subsidie van ZonMW (de afdeling ‘Health’) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast is zij dagelijks actief in het (online) begeleiden van (executive) professionals op het snijvlak van gezondheid, werk en persoonlijke effectiviteit.  

Alexander Waringa

Alexander Waringa is psycholoog, onderzoeker en ontwikkelaar. Hij is medeoprichter van eCoachPro/ eCarePro. Sinds 2000 ontwikkelt hij internettoepassingen voor ‘human development’. Hij is verbonden aan Tilburg University als onderzoeker naar de effectiviteit van online begeleiding. Daarnaast is hij ‘ambassadeur eHealth NIP’ (Nederlands Instituut van Psychologen) en als bestuurslid van de NOBCO (Nederlandse Orde van beroepscoaches) de initiatiefnemer van het online evaluatie-instrument de ‘Coaching Monitor’. Tevens schrijft hij voor diverse magazines over online begeleiding en e-health.

Anne Ribbers Alexander Waringa