Socratisch coachen voor leidinggevenden en HRM

Socratisch coachen voor leidinggevenden en HRM

Hilde Veraart-Maas | Boom uitgevers Amsterdam

Socratisch coachen is gebaseerd op een grondhouding van onbevangenheid en oprecht willen weten. Het is door de jaren heen een effectieve, resultaatgerichte methode gebleken. Dit boek gaat in op de specifieke toepassing van het socratisch coachen door leidinggevenden en HR-professionals.
 
Leidinggevenden en HRM hebben in de organisatie van nu te maken met een veelheid aan vaak tegengestelde eisen en belangen, die hen in een spagaat brengt. Zij moeten talloze ballen in de lucht houden en bovendien wordt verwacht dat zij hun medewerkers coachen én sturen. HR-professionals staan voor de vraag hoe ze goed kunnen adviseren als het beleid iets anders zegt dan de leidinggevende doet. Socratisch coachen is voor beide groepen een waardevol instrument.
 
Socratisch coachen voor leidinggevenden en HRM geeft inzicht in socratisch coachen bij competentieontwikkeling, gedragsverandering, delegeren en weerstand. Het gaat daarbij uit van de vaak grillige realiteit waarmee leidinggevenden dagelijks te maken hebben, niet van de organisatiekundige blauwdruk. Dit boek laat zien hoe leidinggevenden en/of adviseurs binnen deze omgeving toch hun persoonlijke stijl kunnen behouden en hoe ze anderen kunnen aanzetten tot zelfwerkzaamheid.
 
Dit boek is geschreven voor leidinggevenden op alle niveaus, HR-managers en professionals die sturing geven aan anderen. Verder is het geschikt voor iedereen die beroepsmatig een begeleidende of adviesrol vervult.

Hilde Veraart-Maas

Hilde Veraart-Maas studeerde af als organisatiesocioloog en werkte ruim dertig jaar als HR-manager. Momenteel werkt ze als zelfstandig HR-adviseur, trainer en coach. Ze is Master Practitioner NOBCO EMCC en geeft onder andere trainingen in socratisch coachen.

 

Voor meer informatie: www.socratischcoachen.nl

Hilde Veraart-Maas