Intervisiecoaching

Intervisiecoaching

Kortdurende begeleiding van lerende groepen

Ger van Doorn, Marijke Lingsma | Boom uitgevers Amsterdam

Intervisiecoaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van de lerende groep. Deze tijdelijke begeleiding vraagt om een wezenlijk andere invulling dan bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie. Intervisiecoaching helpt coaches om intervisiegroepen beter te begeleiden naar die zo gewenste zelfstandigheid in het leren van en met elkaar.

 

Aansturen op een effectief leerproces

Een goede intervisiecoach legt de kiemen voor het succes van de groep, door aan te sturen op de juiste voorwaarden voor een effectief leerproces. Van een intervisiecoach mag je verwachten dat hij/zij:

  • voldoende theoretische kennis in huis heeft van intervisie én van het coachen daarvan;
  • voldoende praktische kunde in huis heeft om – vooral in de voorbereidings- en de startfase – beginnende groepen succesvol op gang te helpen;
  • de juiste coachhouding in huis heeft om het totale proces ook deugdelijk te begeleiden.

 

Nadere verdieping in intervisiecoaching

Intervisiecoaching geeft tips en tools voor nadere verdieping bij de vaardige begeleiding van gemotiveerde, leergretige mensen, zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Het boek bevat overzichten, hand-outs, oefeningen en zelfreflectielijsten voor zowel intervisanten als coaches. Deze dienen als praktische aanvulling voor wie ‘meteen aan de slag wil’.

In Intervisiecoaching wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvragen:

  • Wat moet een intervisiecoach weten?
  • Wat moet een intervisiecoach kunnen?
  • Hoe ziet de praktijk van intervisiecoaching eruit?
  • Hoe kan een intervisiecoach zich bekwamen? 

 

Hulpmiddelen bij intervisiecoaching

Voor de intervisiesessies zelf ontwikkelden de auteurs de Case Navigator en het CREA-Model (Collectieve Reflectie & Eigen Actie). De Case Navigator is een instrument om de dynamiek binnen het groepsproces zichtbaar en hanteerbaar te maken. Kernwoorden hierin zijn de interactie tussen de groepsleden, gezamenlijk leren in het hier en nu, voortdurend wisselen van perspectief (het individu en de groep) en de lerende organisatie (context). Bij het CREA-Model wordt een intervisiesessie volgens zeven stappen opgebouwd en uitgevoerd. Beide zijn ideale hulpmiddelen voor de coach én de groep, die daarmee de meest uiteenlopende werksituaties – speels én serieus – zullen weten te hanteren.

 

Voor wie?

Intervisiecoaching is geschreven voor wie zich bezighoudt met leerprocessen in groepen, intervisiebegeleiders en studenten begeleidingskunde. Het helpt hen om intervisiegroepen beter te coachen naar de gewenste zelfstandigheid in het leren van en met elkaar.

Ger van Doorn

Ger van Doorn is werkzaam aan de HRM Academie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Hij is opleidingsontwikkelaar, opleidingskundig adviseur en kwaliteitsmonitor van leiderschaps- en coachopleidingen.

 

Als trainer, coach en Ericksoniaans gesprekstherapeut heeft hij ruime en brede ervaring in didactische en begeleidingsprocessen. Hij schreef een kwaliteitshandboek voor het uitbestedings- en inkoopproces van opleidingen (Van klantvraag tot nazorg) en een handleiding voor het ontwerp en de inrichting van maatwerktrainingen. Daarnaast ontwikkelt hij doorlopend trainingen en lesmaterialen ter ondersteuning van coachopleidingen. Zijn passie is het functioneren van individuen in groepen. Vóór alles wil hij echter ‘zijn leven lang leerling zijn’.

Marijke Lingsma

Marijke Lingsma is medeoprichter van drie businessschools en heeft meer dan dertig jaar ervaring in leidinggeven. Ze is (co)auteur van diverse boeken over (team)coaching, die altijd uitgaan van systeem- en progressiegericht werken. In 2020 werd haar de NOBCO Quality Award toegekend. Ze is altijd mateloos nieuwsgierig naar de vraag waarom dingen niet lukken en hoe ze in stand worden gehouden. Er is altijd een uitweg. Resultaatgericht, nuchter én praktisch vanuit verantwoord handelen, al is coachend leidinggeven echt wel wat anders dan coachen alleen, weet ze uit ervaring

 

Systeemgerichte coaching

Lingsma is de pionier van systeemgerichte coaching. Ze schreef er het eerste Nederlandstalige boek over: Aan de slag met Teamcoaching (1999). Hierin combineert ze de praktische systeembenadering met haar passie voor de dynamiek van leerprocessen binnen organisaties. Inmiddels heeft ze diverse succesvolle coachingsboeken op haar naam staan.

 

Een inspirator binnen het coachvak

Binnen het coachgebied wordt ze gezien als ‘toonaangevend en inspirerend’. Als systeemdenker kijkt ze integraal naar organisaties: naar het grotere geheel, in plaats van naar de afzonderlijke delen, zoals het gedrag van één medewerker of teamleider. Centraal staat de alledaagse interactie in het hier-en-nu. Zij gelooft in het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling. Coachen gaat over leerprocessen, met het accent op 'leren van en met elkaar'. 

 

Marijke's bron van inspiratie

Lingsma haalt haar inspiratie uit haar intervisiegroep van vier vrouwelijke directeuren van opleidingsinstituten, uit haar contact met deelnemers en de coachopleiders die zij ontmoet bij Coachboulevard en wanneer zij samen met andere schrijft, wanneer je botst over wat je belangrijk vind. Maar ook doet zij inspiratie op tijdens het reizen, in andere werelden komt haar brein onverwachts tot de meest mooie ideeën.

Ger van Doorn Marijke Lingsma