Het Coachingsmethoden Boek

Het Coachingsmethoden Boek

Voor en door topcoaches

Susan van Ass | Boom uitgevers Amsterdam

Het Coachingsmethoden Boek is onderdeel van de basisboeken voor en door topcoaches: Het Coachingsmethoden Boek, Het Coachingstechnieken Boek en Het Coachingsinstrumenten Boek.

 

Basisboeken coaching

Deze drie basisboeken ondersteunen coaches bij het uitoefenen van hun vak met praktische handvatten, inspiratie en ideeën die het coachproces ondersteunen en verrijken. De boeken zijn samengesteld door topprofessionals in het vak. Ze zijn toegankelijkheid, hebben een duidelijke opzet, een aantrekkelijke kleurrijke vormgeving en handige indexen. Voor coaches zijn deze basisboeken ideale naslagwerken en ideeënboeken. In een kort tijdsbestek kunnen zij hun blikveld vergroten.

 

Coachingsmethoden

In Het Coachingsmethoden Boek zijn 51 methoden opgenomen die topcoaches in hun eigen praktijk gebruiken.

  • Elke methode wordt verbeeld in een figuur en volgens een vast stramien beschreven
  • Aan bod komen de achtergrond van de methode, een theoretische beschrijving, de methode in de praktijk, benodigde instrumenten en technieken, de coach en tips om verder te lezen
  • Per methode is aangegeven voor welk(e) type(n) coaching deze geschikt is: executive coaching, businesscoaching, corporate coaching, performance coaching, personal/lifecoaching, loopbaancoaching en teamcoaching.

 

Voor wie?

De Basisboeken voor en door topcoaches zijn bedoeld voor coaches en doorverwijzers zoals HR-managers en loopbaanbegeleiders die een coachtraject inzetten.

Susan van Ass

Susan van Ass is na haar loopbaan als organisatieadviseur en HR-manager, nu actief als freelance coach en adviseur en heeft haar eigen praktijk, Van Ass Coaching en Advies. Ze houdt zich bezig met de ontwikkeling van mensen (in organisaties), coacht mensen in hun zoektocht naar zichzelf en geeft (HR)advies.

Susan van Ass