Organisatieontwikkeling met Theory U

Organisatieontwikkeling met Theory U

Hoe komen we de bocht door? Werkvormen en cases

Esther de Haan, Eva Beerends | Boom uitgevers Amsterdam

Theory U biedt vernieuwende inzichten in veranderingsprocessen. De theorie gaat ervan uit dat de kiemen van antwoorden op vraagstukken al aanwezig zijn, maar nog niet zichtbaar aan de oppervlakte. Organisaties wereldwijd werken inmiddels met Theory U en benutten de gezamenlijke wijsheid van groepen mensen om te komen tot daadwerkelijke vernieuwing. Organisatieontwikkeling met Theory U biedt praktische handvatten die aansluiten op Presence van Peter Senge en andere en Theory U van Otto Scharmer.

 

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling met Theory U laat zien hoe Theory U in de praktijk kan worden toegepast. Aan de hand van praktische werkvormen worden de mogelijkheden beschreven om het doorlopen van het U-proces te faciliteren. De cases laten ervaringen zien van onder andere KLM Cargo, Achmea, S2M, Enviu en The Hub Amsterdam bij het werken met Theory U. Het boek is daarmee een mooie tool in de gereedschapskist van organisatiecoaches, consultants en trainers die bezig zijn met organisatieontwikkeling.

 

Het U-model toegepast
Organisatieontwikkeling met Theory U bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden voor iedere fase in het U-model werkvormen beschreven. Per werkvorm wordt de achtergrond beschreven, een kort kader met een praktijkvoorbeeld, het doel, de beschrijving en het resultaat. Het tweede deel van dit boek bevat casuïstiek: voorbeelden van organisaties, consultants en coaches die in de praktijk met Theory U werken.

 

De diepte in

Theory U heeft als basis de vorm van de letter U. De U geeft een proces weer dat de diepte ingaat. In het U-model doorloop je als individu of team zeven fasen:

  • downloading
  • seeing
  • sensing
  • presencing
  • crystallizing
  • prototyping
  • performing

 

Veranderingsprocessen in beweging
‘I appreciate Eva and Esther’s encouragement for all of us to embody Theory U and Presencing to truly bring more awareness, kindness and courage to our work and to our world.’ - Arawana Hayashi, Presencing Institute

 

‘Theory U was al levend, met dit boek krijgt het handen en voeten om te staan, lopen en veranderingsprocessen in beweging te brengen.’ - Jan Jacob Stam, Bert Hellinger Instituut Nederland

 

Voor wie?

Organisatieontwikkeling met Theory U is primair bedoeld voor organisatiecoaches, consultants en trainers die bezig zijn met organisatieontwikkeling. Daarnaast kunnen managers die bezig zijn met innovaties ook inspiratie opdoen in dit boek. Sommige managers faciliteren zelf transformatieprocessen met hun teams, andere vragen daarbij ondersteuning van organisatiecoaches. Beide kunnen hun voordeel doen met dit boek.

 

Ook beschikbaar in het Engels.

Esther de Haan

Esther de Haan is organisatiecoach. Het is haar passie transities tot stand te brengen bij organisaties die beseffen dat nieuwe business en klimaatdoelen hand in hand gaan, die weten dat een duurzame bedrijfsvoering essentieel is voor hun toekomst. Ze coacht leiders en teams naar resultaat- en mensgericht samenwerken. Theory U zet ze in voor innovaties die nodig zijn bij complexe vraagstukken. Als opleider is Esther er op gericht managers en professionals te leren hoe ze hun teams kunnen laten samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Haar expertise: team- en organisatie- en transitiecoaching.

 

Eshter laat zich inspireren door mensen die met transities naar een duurzame samenleving bezig zijn. Zelf coacht ze dagelijks groepen die samenwerken aan transities. Ze laat zich graag verrassen wat er mogelijk is als mensen vanuit gezamenlijke belangen gaan denken. Afleveringen van VPRO Tegenlicht, reizen en gesprekken met mensen uit andere landen die heel anders met zaken omgaan dan wij zijn gewend vormen voor haar een belangrijke inspiratiebron.

Eva Beerends

Eva Beerends is directeur van Nessun Dorma: gericht op organisatieontwikkeling. Nessun Dorma is een netwerkorganisatie met tien partners. Ook in de samenwerking in het netwerk staat de U centraal.

 
Esther de Haan Eva Beerends