Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen?

Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen?

Succesvolle omslagmomenten in coaching

Cobi Brouwer | Boom uitgevers Amsterdam

In Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen? beschrijft Cobi Brouwer de essentiële omslagmomenten in een coachingstraject. Tijdens deze momenten ontstaat een ander zelfbesef of inzicht, dat onontkoombaar leidt tot een nieuwe balans, daadkracht of een besluit.

 

De vijftien verhalen in dit boek zijn geschreven vanuit de praktijk. Hierin wordt een antwoord gegeven op de belangrijke vraag: ‘Wat gebeurt er in, en voorafgaand aan, een omslagmoment en hoe kan een coach dit moment bewust aangrijpen?’

 

De auteur signaleert vier dynamische relaties die tijdens zo’n omslag werkzaam zijn, en waarin een coach kan sturen. Bij een disbalans in deze relaties kunnen allerlei gedragspatronen ontstaan die dienen als zelfbescherming, maar die de persoonlijke ontwikkeling ook kunnen stagneren.

Cobi Brouwer

Drs. Cobi Brouwer (†) studeerde onder meer andragologie en oosterse veranderkunde. Zij werkte vanuit haar bureau te Arnhem als coachopleider, coach en supervisor en begeleidt teams en organisaties. Zij ontwikkelde de opleiding tot onorthodox coach en de masterclass ‘Het omslagmoment in coaching’.

Cobi Brouwer