Alle blogposts

Roland de Bruijn - Jij mist kansen

Jij mist kansen, omdat je niet echt goed bent in het voeren van gesprekken

Dit is de feedback die ik coachees regelmatig geef. Als het gaat om communicatie maken zij de denkfout 'beter dan het gemiddelde'. Zij evalueren zichzelf positiever in vergelijking tot mensen in hun omgeving. De verklaring hiervoor is het verlangen om gevoelens van eigenwaarde te behouden, te versterken of te herstellen[1]. Hierdoor kijken zij minder kritisch naar hun eigen denken en handelen. Ken je dit ook van jezelf of denk je dat jij deze denkfout niet maakt? Hoe kritisch evalueer jij je eigen handelen tijdens gesprekken met je coachees?

Een gebrek aan kritisch vermogen belemmert een objectieve blik en staat daarmee persoonlijke groei en ontwikkeling in de weg. Om kritischer naar hun eigen manier van communiceren te kijken vinden coachees de dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S) een praktisch hulpmiddel. Zowel om zichzelf te evalueren als vanwege de handvatten voor verbetering die het biedt.

Onderzoek eens of D2S je aanknopingspunten geeft voor verdere professionalisering van je communicatieve vaardigheden.

Vier elementen

Het fundament van D2S bestaat uit vier elementen: Regie, Respect, Reconciliatie en Realisatie (zie figuur), die elk drie bekwaamheden omvatten. De meest leerzame situaties om dialoogvaardigheden te ontwikkelen zijn gesprekken waarin de je met iemand van mening verschilt. Je gesprekspartner wijkt af van je eigen waarden, normen of ideeën en dit zorgt vaak voor spanning. Hierdoor stap je in een van de valkuilen die ik in mijn boek beschrijf, namelijk discussiëren, wijselijk je mond houden of de boel sussen.

Om je te helpen deze valkuilen te voorkomen stel ik de volgende vraag: Hoe maak jij de spanning van een verschil van mening productief?

Figuur D2S

Hiervoor heb je basisbekwaamheden 1-6 nodig, beschreven in bovenstaande figuur. Maar het echte verschil wordt gemaakt met de bekwaamheden van Reconciliatie. Dit woord stamt af van het Latijn reconciliatio, wat hereniging betekent. In deze fase gebruik je verschillende meningen om de realiteit beter te begrijpen en nieuwe wegen te vinden voor onderliggende vraagstukken.

Met Reconciliatie leer je spanning bij een verschil van mening te zien als kans om een ander perspectief te laten bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, het tackelen van een uitdaging of het vinden van een innovatieve oplossing. Dit kan met een nieuwe manier van denken: het Doordenken. En door het stellen van een nieuwe vraag: de Doordenkvraag.

Wat is Doordenken?

Met Doordenken betreed je een nieuw terrein met ongekende mogelijkheden. Het betekent dat je tijdens gesprekken ogenschijnlijke tegenstellingen integreert en tot een veel productievere samenwerking komt. Met Doordenken verbind je namelijk tegengestelde waarden en krijgen die waarden ook echt toegevoegde waarde.

Een focus op bijvoorbeeld individuele prestaties zonder collectiviteit kan leiden tot egoïsme, omdat je weinig rekening houdt met anderen en gaat voor eigen succes. Een focus op teamprestaties zonder individualiteit kan echter leiden tot middelmatigheid, omdat individuele talenten niet de ruimte krijgen en niet gestimuleerd worden om tot volle wasdom te komen.

Hoe formuleer je de Doordenkvraag?

De Doordenkvraag concretiseert de ambitie om alle voordelen van beide perspectieven en liefst nog meer te benutten. Welke concurrerende waarden wil je integreren om een verschil te maken? De expliciete Doordenkvraag is cruciaal in dit proces. In ons denken lijken sommige zaken elkaar uit te sluiten. De Doordenkvraag stimuleert ons deze overtuiging ter discussie te stellen. Het druist namelijk in tegen onze logica en natuurlijke manier van denken om zaken die elkaar ogenschijnlijk uitsluiten bij elkaar te brengen. Professionals die zich de eerste zeven bekwaamheden van D2S hebben eigen gemaakt, kunnen deze spanning beter hanteren. Zij gaan makkelijker complexe en lastige Doordenkprocessen aan. Zij zien het vaak moeizame verloop van dit soort processen sneller als uitdaging omdat het appelleert aan hun behoefte om van betekenis te zijn. Zeker als zij ervaren dat Doordenken leidt tot professionele ontwikkeling en innovatieve oplossingen wordt het loslaten van de persoonlijke oplossingsrichtingen steeds eenvoudiger.

De bekwaamheid om tegenstellingen te integreren in een Doordenkvraag is niet heel ingewikkeld. Je stelt jezelf de vraag: hoe krijg ik meer van wat ik belangrijk vind door de tegenstellingen tussen verschillende perspectieven te integreren?

Een aantal voorbeelden van Doordenkvragen bij kwesties op het gebied van individualiteit versus collectiviteit:

  • Hoe kunnen we individuele capaciteiten maximaal ontwikkelen en benutten door teamprestaties te waarderen?
  • Hoe kunnen we samenwerking bevorderen door individuele prestaties te waarderen?

In de coachpraktijk

In het boek Einde Discussie worden het dialoogproces en de vernieuwende uitkomsten van een team beschreven die aan de slag gingen met D2S. Naast dat jij D2S kunt gebruiken om jezelf verder te bekwamen in de dialoog, kan Doordenken ook voor jou als coach van toegevoegde waarde zijn, zie bijvoorbeeld de volgende casus.

Praktijkcasus

Een zeer intelligente en introverte coachee constateert op basis van zijn 360 gradenfeedback dat hij assertiever moet worden en zichzelf vaker moet laten horen. De coachee begrijpt deze feedback heel goed. Het veroorzaakt echter ook de nodige spanning. Hij heeft zoals hij het zelf noemt een grote hekel aan haantjesgedrag en is bang dat hij meer van dit gedrag zal moeten gaan vertonen.

Met Doordenken geeft de coach de coachee zicht op:

  • zijn botsende waarden
  • hoe deze elkaar ogenschijnlijk uitsluitende waarden geïntegreerd kunnen worden  tot een nieuw perspectief.

De coachee houdt van rustig beschouwen en zijn omgeving wil hem graag assertiever zien zodat ze meer kunnen leren van zijn ideeën. Deze spanning wordt productief  gemaakt met de Doordenkvraag van de coach: Hoe kan jij door meer assertiviteit nog rustiger situaties beschouwen? Deze vraag zorgt voor positieve spanning bij de coachee, omdat hij op zoek gaat naar ontwikkelmogelijkheden die zijn basis versterken in plaats van oneigenlijk gedrag te ontwikkelen.

Ik vind het keer op keer verrassend met welke oplossingen coachees komen waaraan zij zich wel kunnen committeren. In plaats van met weerstand beginnen aan de goedbedoelde adviezen op basis van hun 360 gradenfeedback.

D2S is een methode die je helpt om zowel op basis van interne als externe dialogen naar synergie te streven, wat leidt tot betere gesprekken en duurzamer resultaat.

Meer lezen? Het boek Einde discussie van Roland de Bruijn en Fons Trompenaars is in zijn geheel te lezen op Coachink. Liever op papier? Kijk dan op Businezz

 

[1] Brown, J.D. (2012). Understanding the Better Than Average E ect: Motives (Still) Matter. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(2): 209–219. Doi:10.1177/0146167211432763

 


Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit bericht.
  • Datum 2-11-2021