Alle blogposts

Coach jij eigenlijk wel écht?

Veel mensen noemen zich coach omdat ze anderen individueel begeleiden om beter te functioneren in hun werk. Op het eerste gezicht een mooie beschrijving van wat coaching is, maar is dat wel zo?

Is de accountant die zijn klant een aantal bruikbare adviezen geeft een coach of een adviseur? En welke criteria hanteer je hiervoor? Is de senior-medewerker die zijn nieuwe collega uitlegt hoe hij een bepaalde opdracht moet uitvoeren een coach of een instructeur? Op basis van welke argumenten? En is de manager die zijn medewerkers vertelt welke competenties en gedragsindicatoren van belang zijn voor een succesvol resultaat een coachend leidinggevende?

In mijn visie is een coach gericht op de competentie- en persoonlijke ontwikkeling van de coachee, met als doel om succesvoller te functioneren in zijn werk- of privésituatie. De manier waarop de ‘coach’ de ‘coachee’ begeleidt is zeer bepalend of de term coaching hierbij op zijn plek is. De werkwijze bij coaching is gebaseerd op drie coachingsprincipes: bewustzijn, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid.

 

Drie coachingsprincipes

De impact van bewustzijn wordt gemakkelijk onderschat. Wanneer de coachee zich bewust(er) wordt van zijn eigen (non-verbale) gedrag en het effect hiervan op de mensen in zijn omgeving, kan dit leiden tot zeer confronterende inzichten. Ook het contact maken met de eigen gevoelens en emoties, bewust worden van hoe hij zich fysiek voelt of het stilstaan bij de eigen mentale overtuigingen die zijn handelen in sterke mate beïnvloeden, wordt doorgaans als zeer intens zelfonderzoek ervaren. Vanuit een realistisch en diepgaand inzicht in de huidige situatie kan een wezenlijke groeibeweging tot stand komen.

Vanuit het bewustzijn van de huidige situatie kan de gewenste situatie worden gevisualiseerd. Het spanningsveld tussen de huidige en gewenste situatie leidt rechtstreeks naar de persoonlijke leerdoelen, de gewenste persoonlijke ontwikkelingsresultaten en het effect hiervan op de omgeving. De vraag waarom deze groeistap niet per direct gerealiseerd kan worden, geeft inzicht in de persoonlijke belemmeringen die tijdens het groeipad overwonnen dienen te worden.

Niemand anders dan de coachee zelf kan de doelen van de coaching realiseren. Daarom is het noodzakelijk dat de coachee voluit eigenaar is van zijn eigen leerdoelen. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is dit de eerste focus tijdens de coaching. Soms heeft de coach de neiging om de verantwoordelijkheid van de coachee over te nemen; dit gaat altijd ten koste van het groeiproces van de coachee en van het uiteindelijke coachingsresultaat.

 

Coaching van de coach

Je kunt de coachingsprincipes ook toepassen op je eigen ontwikkeling als coach:

  • Bewustzijn: Ben je je ervan bewust in hoeverre jij ‘coacht’ volgens de coachingsprincipes? Wat is het effect van je huidige manier van coachen?
  • Resultaatgerichtheid: Welke coachingsprincipes ga je verder ontwikkelen om een nog succesvollere coach te worden? Hoe ga je dit aanpakken?
  • Verantwoordelijkheid: Ben je 100% gecommitteerd aan het realiseren van je gewenste ontwikkelingsresultaat? Wat staat je in de weg om dit coachingsprincipe verder te ontwikkelen?

In mijn boekje Coachen in 90 minuten kun je in 90 minuten meer lezen over de drie coachingsprincipes en vind je diverse praktische tips en tools voor een effectief coachingsgesprek.


Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit bericht.
  • Datum 14-7-2014