Alle blogposts

Werk maken van coaching

Waarom begint iemand een zelfstandige beroepspraktijk voor coaching? Uit ervaring weet ik dat er ruwweg twee redenen zijn, óf er is sprake van ontslag en ‘je moet iets’ óf  het is een lang gekoesterd idee om jouw autonomie vorm en inhoud te geven. In beide gevallen heb je een idee (gehad) over hoe je de start van je bedrijf gaat aanpakken. Toch is lang niet elke startende beroepscoach succesvol. Ook dat heeft verschillende redenen. Rogers (2006) schrijft hierover dat coaches in elk geval een behoorlijke bezieling voor hun vak hebben, gelukkig maar, maar dat niet elke beroepscoach ook echt ‘ondernemer’ is, zelfs niet ondernemend genoeg. Uit mijn penningmeesterschap bij de NOBCO weet ik dat naast slechte coaching (ja, het komt voor) slechte bedrijfsvoering en onderontwikkeld ondernemerschap de oorzaak zijn van opheffing of zelfs faillissement van de coachpraktijk. Dus … bezint eer ge begint!

Kortom, ineens doet de mogelijkheid zich voor: je wilt als zelfstandige je eigen werk maken en je eigen gang gaan als beroepscoach. Maar voor het zover is, komen nogal wat voorbereidende activiteiten om de hoek kijken die ik in deze blog de revue zal laten passeren. In  enkele voorgaande blogs gaf ik voor zelfonderzoek al diverse tips die uitgebreid beschreven staan in mijn boek Ondernemerschap voor coaches.
Beroepscoaches zijn vaak en veel vakinhoudelijk bezig, maar zelfstandig  ondernemerschap staat voor zélf de touwtjes in handen nemen. Naast diverse modellen die als kapstok voor al je wensen, ideeën en plannen kunnen dienen, gaan we ook wat rekenwerk doen voorafgaand aan de start van de coachpraktijk. Dromen, iets neerzetten in de wereld, geweldig! En helaas, dromen kunnen in duigen vallen door niet genoeg verdienen.

Eigenlijk gaat deze blog over ‘personal branding’, een vrij moderne term om van jezelf een merknaam te maken. En om hieraan te werken moet je in de eerste plaats heel veel over jezelf weten: je persoonlijke eigenschappen, je ambitie, je drijfveren en kracht, je doelen en product, je gewenste markt. En dus zeker ook je eigen ontwikkeling. Uiteindelijk zal het je leiden tot onderscheidend zijn in de markt. Geweldig van ‘branding’ is dat waar je ook bent en voor wie je ook werkt jij altijd je ‘brand’ met je meeneemt zodat je cliënten altijd weten wie je bent en waarvoor je staat. Duur gezegd: je marketing wordt beter en persoonlijker.

Het starten van een onderneming is beslist geen sinecure en het proces vraagt om de behendigheid van het tegelijkertijd in de lucht brengen en houden van verschillend gekleurde ballen:

  • Fantaseren over je coachpraktijk en tegelijkertijd focussen;
  • Kan ik het wel, want ik wíl het: mijn sterktes en zwaktes;
  • Waar liggen mijn kwaliteiten in mijn kern nu echt, en mijn valkuilen?
  • Hoe breng ik structuur aan middels een soort van ondernemers-kapstok in die heerlijke wildernis in mijn hoofd;
  • Hoe behoud ik mijn enthousiasme maar blijf daarbij realistisch;
  • Ik móet eigenlijk rekenen maar dat wil ik niet, ik moet er echt iets over lezen;
  • Wat kan ik leren van de ‘echte ondernemers’?

Een aantal van deze punten behandelde ik uitgebreider in eerdere blogs.

'Ben ik wel geschikt als zelfstandig beroepscoach?', zou de eerste vraag kunnen zijn die je stelt als je ligt te piekeren over een vraag als ‘zou zelfstandig coach iets voor mij kunnen zijn?’. Laten we er nu eens van uitgaan dat je best een goede coach bent of zou kunnen worden. Dan houdt dat nog niet in dat je ook goed kunt ondernemen, dus enige realiteitszin is hier op z’n plaats.

‘Real people are not perfect, and perfect people are not real.’

Ondernemen is op onderdelen goed te leren, doorgaans door vallen en opstaan. En ook door er met collega’s over te spreken. Organiseer eens een groep om je heen en durf parmantige vragen over jezelf te stellen, vragen waarvan je anderen in eerste instantie niet zou toestaan dat ze deze aan je stellen. Lees veel boeken over ondernemers en ondernemerschap. Vooral biografieën kunnen inspirerend werken.

Mijn volgende blog gaat over marketing voor beroepscoaches.

Tot blogs!


Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit bericht.
  • Datum 1-4-2014