Alle blogposts

Hoe de coach de werkrelatie ervaart, is niet van belang voor het succes van het coachtraject


Enige tijd geleden schreef Ellen de Bruin (Chef Wetenschap NRC) een interessant stukje over het gebrek aan kennis over de effectiviteit van coaching. Het feit dat er steeds vaker door kwaliteitskranten aandacht wordt besteed aan coaching als interventie instrument is natuurlijk een positieve ontwikkeling.

In haar stuk geeft De Bruin aan dat er geen kennis is over de effectiviteit van coaching. Dat dit niet geheel juist is heb ik in mijn vorige column uiteengezet (er zijn inmiddels meer dan duizend wetenschappelijke artikelen over coaching, zie ook www.nobco.nl/kenniscentrum). Verder verbaast De Bruin zich over de uitkomst van een nieuw onderzoek waaruit zou blijken dat coaches niet kunnen inschatten wat een klant van de werkrelatie vindt. Haar conclusie is vervolgens: 'Dat doet het ergste vrezen: als coaches zelfs niet inzien of hun eigen klanten nog in hen geloven, waarom zouden die hen dan nog inhuren?' De Bruin doet hier een prikkelende gevolgtrekking die vraagt om nadere bestudering. Is het smeuïger gemaakt dan het is of is hier werkelijk een serieus probleem boven tafel gekomen?

Werkrelatie, Persoonlijkheid en Zelfregulatie
Het artikel waar de Bruin naar verwijst is een publicatie in het tijdschrift Consulting Psychology Journal: Practice and Research waarvan ons eigen Nederlandse prof. dr. Erik de Haan eerste auteur is. Het artikel gaat over een onderzoek naar de factoren die van belang zijn voor een succesvol coachtraject. In het bijzonder is er onderzocht of a) een goede werkrelatie, b) de persoonlijkheid van de cliënt, c) de persoonlijkheid van de coach, d) de matching tussen de twee persoonlijkheden en e) de mate van zelfregulering van de cliënt van invloed zijn op het succes van een coachtraject.

Uit het onderzoek komt naar voren dat geen van deze factoren van groot belang is, behalve de werkrelatie. De werkrelatie oftewel de coachrelatie heeft een voorspellende waarde. Hoe beter de relatie hoe succesvoller het traject. Dit is natuurlijk niks nieuws voor professionals uit het vak. Immers, iedere coach heeft wel eens aan den lijve ondervonden dat de welbekende ‘klik’ met de cliënt van fundamenteel belang is voor een succesvol traject. Nieuw is dat binnen dit onderzoek er specifiek gekeken is of de manier waarop de werkrelatie ervaren wordt door de coach en cliënt een voorspellende waarde heeft voor het succes van het coachtraject.

De perceptie van de cliënt op de relatie en het succes
Tot verrassing van de onderzoekers bleek er wel een significante relatie te zijn tussen de manier waarop de cliënt de werkrelatie ervaart en het uiteindelijke door de cliënt ervaren succes maar deze relatie werd niet gevonden bij de coach. Met andere woorden, het maakt voor het succes van het coachtraject alleen uit hoe de cliënt de relatie heeft ervaren. Je zou kunnen concluderen dat vooral de cliënt de juiste ‘klik’ moet ervaren. Het probleem dat door De Bruin wordt aangekaart is dat de coach vaak niet in staat is om te bepalen of er vanuit de perceptie van de cliënt sprake is van een goede werkrelatie. Al wordt dit niet met zo veel woorden door de onderzoekers betoogd en vanuit het perspectief van de beroepscoach lijkt met dit ook onwaarschijnlijk. Mocht dit wel zo zijn, dan zou je dit makkelijk af kunnen doen door de kwaliteiten van de deelnemende coaches uit het onderzoek aan de kaak te stellen. Constructiever is het om, na enige zelfreflectie, te onderzoeken of dit verschijnsel eenvoudig is op te lossen. Een oplossing is in het artikel van de onderzoekers te vinden.

Maak gebruik van de kennis die er is de therapiewereld
Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van de Working Alliance Inventory (WAI), een vragenlijst (36 vragen) die in kaart brengt wat de perceptie van de cliënt is aangaande de werkrelatie. Er is ook een versie voor de coach. Opmerkelijk genoeg is deze in het onderzoek niet gebruikt om de perceptie van de coach in kaart te brengen. Door de cliënt de vragen uit de WAI te laten beantwoorden zal een coach (beter) in staat worden gesteld om inzicht te krijgen in de status van de werkrelatie met zijn cliënt. Vervolgens kan de coach, indien nodig actie ondernemen om de werkrelatie te verbeteren. De WAI is overgewaaid uit de therapiewereld waar overigens al eerder is vastgesteld dat de perceptie van een patiënten over de werkrelatie een grotere voorspellende waarde heeft voor het succes van het traject dan de perceptie van de therapeut. De Canadese professor Baron heeft de WAI geschikt gemaakt voor coaching (en heeft de aangepaste versie gevalideerd). Samen met collega’s van de Universiteit van Tilburg hebben ik vorig jaar (met toestemming van Baron) een Nederlandse versie gemaakt van de verkorte versie van de WAI. Deze korte versie bevat slechts 12 vragen (WAI-c12) en zijn we nu in de praktijk aan het testen. To be continued…..
 

Bronnen

  • Baron, L., & Morin, L. (2009). The coach– coachee relationship in executive coaching: A field study. Human Resource Development Quarterly, 20, 85–106. doi:10.1002/hrdq.20009
  • Bruin, E. de (2013). Ja, coaching kan ook slecht zijn. NRC.nl. http://www.nrc.nl/carriere/2013/02/27/ja-coaching-kan-ook-slecht-zijn/
  • Duncan, B. & Miller, S. (2000). The Heroic Client. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Haan, de, E., Duckworth, A., Birch, D., & Jones, C. (2013). Executive Coaching Outcome Research: The Contribution of Common Factors Such As Relationship, Personality, Personality Match, And Self-Efficacy. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. Advance online publication. doi: 10.1037/a0031635
  • Zie voor een overzicht van meer dan 1.000 samenvattingen van (wetenschappelijke) artikelen over coaching op het online Kenniscentrum van de NOBCO: www.nobco.nl/kenniscentrum

  • Datum 16-4-2013