Alle blogposts

Meer dan duizend wetenschappelijke artikelen



In de media verschijnen regelmatig artikelen over coaching waarin vraagtekens worden gezet bij de toegevoegde waarde van deze interventiemethode. Er wordt dan vaak verwezen naar het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de effectiviteit van coaching. Deze kritiek was enkele jaren geleden terecht, maar inmiddels komen we steeds meer te weten over de werkzame ingrediënten van coaching. In dit blog zal ik maandelijks de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar coaching bespreken. Heb je vragen over onderzoek of wil je de (on)zin van coaching hier bespreken? Stuur me dan een mail op: alexander.waringa@nobco.nl.

Alleen al in de afgelopen twee jaar zijn er meer dan vierhonderd wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van coaching gepubliceerd. Het gaat hier om onderzoeken naar allerlei vormen van coaching binnen zeer uiteenlopende doelgroepen. De meeste van deze studies zijn in het buitenland uitgevoerd en de resultaten zijn voornamelijk in Engelstalige (wetenschappelijke) tijdschriften  verschenen. De kennis uit deze tijdschriften vindt maar mondjesmaat haar weg naar het grote publiek.

Om deze kennis breder te verspreiden heeft de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) in 2010 een Kenniscentrum opgezet. Dit kenniscentrum heeft een eigen website met een database vol samenvattingen van wetenschappelijke artikelen over coaching. Deze goudmijn aan kennis, die online en gratis te raadplegen is, bevat inmiddels meer dan duizend samenvattingen. Journalisten die blijven beweren dat er geen of nauwelijks kennis beschikbaar is over de effectiviteit van coaching hebben duidelijk hun huiswerk niet gedaan.

Hoewel het meeste onderzoek naar coaching in het buitenland plaatsvindt, zijn we in Nederland met een inhaalslag bezig. Aan een toenemend aantal universiteiten wordt in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoek naar coaching geïnitieerd. In 2012 hebben bijvoorbeeld Philips Research, het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en de Technologiestichting STW ruim drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor enkele grote onderzoeksprojecten naar de mogelijke toepassingen van coaching om de gezondheid van mensen te bevorderen. Binnen deze projecten wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe, met behulp van coaching, jongeren geactiveerd kunnen worden om meer te gaan sporten en hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om minder ongezond te eten.

Ook de overheid ziet steeds meer het nut in van onderzoek naar coaching gezien de onderzoeksubsidies die de afgelopen jaren zijn toegekend en de eigen studies die zij heeft laten uitvoeren. Een voorbeeld is de recent gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau (CPB) waaruit blijkt dat het coachen van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs de kans op voortijdig schoolverlaten met ruim 40 procent vermindert. Dit zou volgens de onderzoekers van het CPB de samenleving 27 miljoen euro kunnen opleveren. Een ander signaal dat er in Nederland een vruchtbaar onderzoeksklimaat aan het ontstaan is blijkt uit de recente aanstelling van Erik de Haan als de eerste Nederlandse Hoogleraar ‘Coaching en Organisatieontwikkeling’ aan de Vrije Universiteit.

De conclusie mag dan ook zijn dat de interesse voor de effectiviteit van coaching als interventiemethode aan het toenemen is en dat er hard gewerkt wordt aan het inzichtelijk maken van deze effectiviteit. Op dit blog zal ik je op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.

Meer weten?

• Bekijk het YouTube filmpje met Fred Korthagen die kort de zin en onzin van onderzoek naar coaching uiteenzet tijdens de uitreiking van de NOBCO Thesisprijs 2012: http://www.youtube.com/beroepscoaches
• Zie voor een overzicht van meer dan 1.000 samenvattingen van (wetenschappelijke) artikelen over coaching op het online Kenniscentrum van de NOBCO: www.nobco.nl/kenniscentrum
• Steeg, M. van der, & Elk, R. van,. (2012). Does intensive coaching reduce school dropout? Evidence from a randomized experiment. CPB Discussion Paper. http://www.cpb.nl/publicatie/de-effecten-van-intensieve-coaching-op-voortijdig-schoolverlaten
• STW, NIHC en Philips Research starten onderzoek naar e-coaching voor een gezonder leven. http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/20111019_e-coaching_voor_een_gezonder_leven.wpd#.UTByyKWSObE


  • Datum 4-3-2013