Terug naar zoekresultaten

Systeemdenken levert een integraal beeld op

In het artikel 'Transities' is gesteld dat transities onder meer dynamisch complex zijn, omdat transities verschillen in de manier waarop ze in de tijd verlopen, in de schaalgrootte en in de aard van een transitie. Systeemdenken kijkt naar patronen in systemen. Het gaat uit van cirkels van wederzijdse beïnvloeding: een actie heeft een reactie tot...

Log in om verder te lezen

Er zijn geen bijlagen beschikbaar bij dit artikel

Log in om een recensie te schrijven

Er zijn nog geen recensies geplaatst