18-11-2013

Het competentieformulier

Het competentieformulier kan door de deelnemers van te voren worden ingevuld, als voorbereiding op het spelen van het spel. Het kan ook aan het begin of eind van de bijeenkomst ingevuld worden of achteraf worden meegegeven. Op het formulier zie je de zeven deelcompetenties van de competentie ‘Conflictvaardig’ met voorbeeldgedrag. Je kunt ieder item scoren met ‘te veel’, ‘genoeg’ of ‘te weinig’. Het gedrag waar je te veel of te weinig op scoort, vraagt om aandacht. Soms kun je zelf al veel verbeteren, soms heb je daarvoor anderen nodig, zoals een (conflict)coach. Het competentieformulier kun je gebruiken als nulmeting, als voortgangsinstrument of als 360° feedbackformulier.

Download het competentieformulier.

Situatiekaarten

Situaties zijn in wezen neutraal. Door eigen invulling verkleuren die momenten tot grappige voorvallen, genante momenten, knallende ruzies et cetera. Daar waar gezaaid is, wordt geoogst.

In de situatiekaarten die je hier kunt downloaden wordt een aantal situaties geschetst. De invulling is aan jou: wat doe je in zo’n situatie?

Spelsuggesties voor groepen

  1. Iedere deelnemer trekt een situatiekaartje, leest het hardop voor en vertelt wat hij of zij in zo’n situatie doet. De anderen vertellen hoe zij denken te reageren.
  2. Een van de deelnemers trekt een situatiekaart en kiest een of meer deelnemers om de situatie mee te spelen. De anderen kijken en geven advies aan de spelers hoe de situatie erger kan of juist minder erg kan worden.
  3. How bad can it be? Trek een situatiekaart en lees deze voor. Vertel elkaar over situaties die nog erger waren dan deze.
  4. Deel de groep in tweeën. De ene groep speelt een situatie. De andere groep bepaalt vooraf of er ruzie (gelijk) moet komen, of juist niet (geluk). Dan wordt ‘gelijk of geluk’ gespeeld.


Situatiekaarten
De pdf's van de bijbehorende situatiekaarten zijn te downloaden via onderstaande links:

Log in om een recensie te schrijven

Er zijn nog geen recensies geplaatst

Gerelateerde onderwerpen