11-10-2017

 

Wat heb je in huis?

Je kernkwaliteiten

‘Opportunisme is zelden een goede raadgever. Ik herinner me de keuze nog goed. Eind 2008 was ik vijf jaar werkzaam als consultant bij &samhoud. Het werd tijd, zo dacht ik, om keuzes te maken. Ik wilde mezelf specialiseren op een bepaald vakgebied om meer een profiel te ontwikkelen en gerichter voor bepaalde klantvraagstukken te kiezen. In die tijd was er een enorme vraag naar meer efficiency in organisaties. Adviseurs die deze veranderaanpak beheersten, maar ook de koppeling konden leggen met andere aspecten binnen een bedrijf, waren ”hot”. Puur gedreven vanuit externe kansen en opportunisme had ik me toen ten doel gesteld om – heel snel – een expert te worden op dit vakgebied. En dat lukte, al snel behaalde ik mijn ”black belt” in Lean Six Sigma. Alleen: ik was mezelf vergeten. En dan vooral mijn kernkwaliteiten en kernwaarden. Wonderwel ging het best goed. Bij verschillende klanten was ik vol vuur aan het uitleggen hoe bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever konden. In alle eerlijkheid duurde het best lang voordat ik in de gaten kreeg dat ik een verkeerde keuze had gemaakt. Het (externe) succes, en dan met name de reacties van klanten, maakten mij blind voor wat ik voelde. Langzaam werd duidelijker dat ik een verkeerde keuze had gemaakt. Ik voelde niet de voldoening en vreugde die ik eerder wel had in mijn werk. Ik ”verkocht” een verhaal dat niet bij mij paste. Ik ben zelf helemaal niet efficiënt, gestructureerd of gedisciplineerd. Vanuit mijn waarden denk ik ook helemaal niet aan efficiency of doelmatigheid. Ik had mijn keuze gebaseerd op externe ontwikkelingen, niet op wie ik ben of wat ik kan.’ (Jan-Jaap – 35 jaar)

Wellicht is bovenstaand verhaal herkenbaar en laat jij je ook weleens leiden door externe kansen en mogelijkheden. De verleiding is dikwijls ook zo groot om in te gaan op een aanbod of je ervaart buitengewoon veel druk van je omgeving om ergens ja tegen te zeggen. Maar als we dit blijven doen, kijken we op een dag terug op onze carrière en dan volgt de conclusie dat we zelden echt zelf hebben gekozen. Altijd voor een volgende functie gevraagd, nooit ergens zelf voor gegaan. Natuurlijk is dit ook heel mooi en het geeft aan dat je veel kwaliteiten hebt en dat mensen graag met je werken. De vraag is alleen, maak je op zulke momenten ook de juiste keuze? Een keuze die bij jou past? Om te bepalen of een keuze bij je past, moet je wel weten waarop je deze keuzes baseert. Door na te denken over jouw persoonlijke visie baseer je keuzes mede op je kernkwaliteiten en kernwaarden. Uiteraard kan je alleen leven en handelen vanuit je kwaliteiten en kernwaarden op het moment dat je deze kent. Kernkwaliteiten geven belangrijke aanwijzingen over WAT bij je past, kernwaarden gaan meer over HOE je er – in relatie tot anderen – mee om gaat. In dit artikel staan je kernkwaliteiten centraal. In het volgende artikel komen de kernwaarden aan bod.

Wat zijn kernkwaliteiten?

Kernkwaliteiten zijn een combinatie van natuurlijke talenten, kennis en ervaring. Van nature hebben we allemaal talenten. Om tot volle wasdom te komen, moeten deze talenten samengaan met kennis (weten waar het over gaat) en ervaring (weten hoe het moet).

Natuurlijke talenten vereisen op zichzelf veel training en discipline om tot volledige ontwikkeling te komen. Zeker op het gebied van kunst, muziek of sport is dit vrij duidelijk. ‘Talent maakt lui’ is daarbij een passende uitspraak. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kunstenaars, muzikanten of professionele sporters. Dit geldt voor ons allemaal. Door het veelvuldig inzetten, trainen en ontwikkelen van je natuurlijke talenten worden het kernkwaliteiten.

Er zijn verschillende redenen waarom het fijn is om vooral activiteiten te doen die passen bij je kernkwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de energie die dat geeft, maar ook aan het resultaat. Het spreekt voor zich dat je meer succes zult hebben op het moment dat je vooral je kernkwaliteiten kan inzetten. Bovendien is een goede verhouding tussen wat je kan en wat je wilt een van de voorwaarden voor geluk. Zowel overschatting (onrealistische doelen) als onderschatting (doelen zonder ambitie) zijn catastrofaal voor ons gevoel van geluk.

‘Ik heb mijn kernkwaliteiten scherp en baseer steeds meer mijn keuzes daarop. Zowel privé als professioneel. Dit betekent ook dat ik taken eerlijker in mijn team bespreek. Werkzaamheden die niet bij mijn kwaliteiten passen wil ik wel doen (soms hoort het er ook bij), maar misschien is het beter dat een collega dit oppakt. In ons team zie je zo op een natuurlijke manier ontstaan wie welke werkzaamheden oppakt.’ (Sara – 35 jaar)

Ondanks het belang van kernkwaliteiten komt het dikwijls voor dat mensen geen idee (meer) hebben van wat hun kernkwaliteiten zijn. Natuurlijke talenten worden in onze kinderjaren lang niet altijd uitvergroot of verder ontwikkeld. In het werkende leven gaat dit proces verder. Je presteert op een bepaald gebied minder dan je collega’s en voordat je het weet, is dat je ontwikkelgebied. Gevolg is dat veel energie en aandacht gaat naar de gebieden waarop je van nature niet uitblinkt. Kiezen voor projecten, werkzaamheden of banen die niet bij je kernkwaliteiten passen, is als het schrijven met je andere hand. Het is niet onmogelijk, maar het kost hoogstwaarschijnlijk ontzettend veel energie. En je kan jezelf natuurlijk afvragen of je hiermee de beste resultaten haalt. Je doet je eigen talenten tekort. Waarom steken we zo ontzettend veel tijd en energie in het aanleren van bepaalde vaardigheden die van nature niet bij ons passen? Zou je niet veel krachtiger en succesvoller zijn als je je verder ontwikkelt op de terreinen waar je goed in bent?

‘Ik tracht zo veel mogelijk in mijn kwaliteiten te werken, te leren, te ontwikkelen en te leven. En voorkom zo veel als mogelijk dat ik me bezighoud met zaken die daar haaks op staan. Het rendement van talenten is zoveel groter.’ (Floris – 44 jaar)

Bestaande en gewenste kernkwaliteiten

Je tijd en energie in werkzaamheden stoppen die passen bij je kernkwaliteiten brengt resultaat en voldoening, en het draagt vaak ook bij aan een gevoel van geluk. Dit sluit echter niet uit dat het soms ook goed is om je te ontwikkelen op andere gebieden dan deze kernkwaliteiten. Soms ontkom je er niet aan en is het een onderdeel van je functie en verantwoordelijkheid. Zolang het slechts een klein onderdeel is, vormt dit nog geen probleem. Daarnaast kan het ook zijn dat je een bepaalde kwaliteit wilt ontwikkelen omdat dit nodig is om jouw (gewaagde) doelen te bereiken. Ontwikkeling is veel leuker en duurzamer op het moment dat het gedreven is vanuit de wil om iets te bereiken.

Bij het formuleren van jouw persoonlijke visie kun je bijvoorbeeld vier kernkwaliteiten benoemen die je al bezit en daarnaast een kwaliteit benoemen die je zou wensen: de gewenste kernkwaliteit. Gewenste kwaliteiten kun je pas formuleren op het moment dat je een gewaagd doel hebt. Welke kwaliteiten heb je – naast je bestaande kernkwaliteiten – nog nodig om je gewaagde doel te bereiken? Ontbreken er kwaliteiten? Een zelfkritische blik is hierbij belangrijk. Zowel zelfoverschatting als een te grote bescheidenheid helpt op deze momenten niet. Bij de formulering van je persoonlijke strategie komen we hier nadrukkelijk op terug.

Wat zijn jouw kernkwaliteiten?

Weet jij al wat jouw kernkwaliteiten zijn? Als dat zo is, geven de oefeningen in dit artikel wellicht extra bevestiging of aanscherping. Als je nog erg zoekende bent naar je kernkwaliteiten, is dit een mooi moment om deze bij jezelf te gaan herkennen.

De zoektocht en formulering van je kernkwaliteiten is een mooi samenspel tussen eigen inzichten en de wijze waarop anderen naar je kijken. Om een goed beeld van jezelf te krijgen, zijn er allerlei methodieken beschikbaar en staan er verschillende testen online. Er volgen nu een aantal oefeningen, gericht op het herkennen en omschrijven van je kernkwaliteiten. Je kan alle oefeningen doen of een selectie maken. Neem in ieder geval de tijd voor het eerste onderdeel van je persoonlijke visie. Soms worden vanuit onderschatting alleen wat algemeenheden opgeschreven in plaats van kernkwaliteiten. Dit helpt je natuurlijk niet verder. Niet bij het formuleren van je persoonlijke visie, en ook niet in het dagelijks leven op de momenten dat je graag je keuzes mede wilt baseren op je kernkwaliteiten. Hoe scherper, hoe beter.

 

OEFENING 1

Wat heb je al liggen?

Een leuke en makkelijke eerste stap is om alle beoordelingen, ontwikkelgesprekken en mogelijke assessments van de afgelopen jaren erbij te pakken. Ook als je nog de beschikking hebt of kan krijgen over de rapporten van de lagere school en middelbare school: pak ze erbij!

  1. Welke complimenten krijg jij altijd tijdens beoordelingen? Lees daarvoor oude feedbackrapportages door of gespreksverslagen van ontwikkelgesprekken. Deze keer kijk je dus alleen naar de complimenten! Schrijf er zo veel mogelijk op!
  2. Waarin blonk je als (klein) kind al uit? Bekijk bijvoorbeeld rapporten van vroeger of vraag het (als dit nog kan) aan je ouders of andere mensen uit je omgeving.
  3. Probeer bovenstaande antwoorden te omschrijven in een aantal kernkwaliteiten.

 

ONLINE ONDERZOEK

Als je nog zoekende bent naar je kernkwaliteiten, kun je heel goed online research doen. Op internet staan verschillende surveys waarbij je, aan de hand van verschillende stellingen waaruit je moet kiezen, een beeld krijgt van je natuurlijke talenten. Een survey die is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek en beschikt over een enorme database is die van de Gallup Group. Deze is te vinden op www.gallupstrenghtscenter.com. Je wordt hierbij gevraagd om 177 keer te kiezen uit twee verschillende stellingen. Resultaat van dit onderzoek zijn je vijf belangrijkste talententhema’s. Dit zijn – nog – niet je kernkwaliteiten, het zijn de gebieden waarop je het meeste potentieel bezit om een sterk punt – een kernkwaliteit – te ontwikkelen.

1aKijk op www.gallupstrenghtscenter.com en vul daar het sterkepuntenonderzoek in. Eenmalig toegang tot dit onderzoek en de database kost echter wel 15 dollar. Een gratis alternatief, maar wel minder uitgebreid, kan je vinden op:
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/register.aspx.

1bNa afloop krijg je een rapport met daarin je belangrijkste talententhema’s. Hoe verhouden deze zich ten opzichte van je antwoorden bij oefening 1a?

 

OEFENING 2

Marktonderzoek

In de verschillende bijeenkomsten blijkt dat de volgende oefening altijd een mooi moment oplevert. De oefening is namelijk te makkelijk voor woorden, maar desondanks toch zo krachtig. Heel simpel: je krijgt tien minuten, belt minimaal vier personen uit je omgeving met maar één vraag: waar vind je mij goed in? Er zijn weinig oefeningen die zoveel teweegbrengen in slechts tien minuten tijd. Juist bij ‘door de wol geverfde’ managers, die in hun leven al heel wat tijd en geld hebben besteed aan leiderschapstrajecten en assessments, is het zo mooi om na afloop hun verbaasde blikken te zien. In korte tijd is het mogelijk om veel over jezelf te leren als je het lef hebt om anderen over je te laten oordelen.

Een tijdje geleden zat Sofie in een groep. Zij vond het idee dusdanig leuk dat zij een berichtje heeft aangemaakt (‘Hi, mag ik je wat vragen? Waar vind je mij ontzettend goed in? Alvast bedankt voor je antwoord! Groetjes, Sofie’) en verzonden naar 50 contacten in haar telefoon. Na een paar minuten stroomden de antwoorden binnen, dit hield overigens de rest van de dag aan. Al vrij snel bleek er een rode draad in de antwoorden. Dat waren haar kernkwaliteiten.

Bel vier mensen. Bijvoorbeeld een paar goede vrienden, je partner of collega’s. Stel ze zo direct mogelijk de vraag: waar vind je mij ontzettend goed in?

Reactie 1:

Reactie 2:

Reactie 3:

Reactie 4:

Als je minimaal vier mensen hebt gesproken, analyseer je de antwoorden die je hebt gekregen. Krijg je veel dezelfde antwoorden of is er juist sprake van een grote verscheidenheid?

Soms krijg je een grote verscheidenheid aan antwoorden en is er geen rode draad in te ontdekken. Of anderen vinden het heel moeilijk om kernkwaliteiten bij je te benoemen. Beide opties geven natuurlijk niet echt energie en voldoening. Aan de andere kant geeft het wel veel inzicht. Het betekent namelijk niet dat je geen talenten of kernkwaliteiten hebt, het geeft slechts aan dat het zou kunnen zijn dat je je tijd en energie in projecten, banen en activiteiten hebt gestopt die wellicht minder bij je kernkwaliteiten passen. Of dat je misschien explicieter je kernkwaliteiten kan laten zien. Wellicht is bescheidenheid een van je kernkwaliteiten. Op korte termijn misschien een teleurstelling. Op lange termijn geeft het wel veel aanknopingspunten om een andere weg te kiezen en je kernkwaliteiten meer te laten zien.

 

OEFENING 3

Kies de juiste woorden

Je hebt nu op verschillende manieren inzicht proberen te krijgen in je kernkwaliteiten. Dit door terug te kijken (met feedbackrapporten, schoolrapporten, et cetera), mogelijk ook door online onderzoek te doen en door gewoonweg vragen te stellen aan verschillende mensen uit je omgeving.

Hieronder staat een hele lijst met allerlei verschillende kernkwaliteiten. Zie je kernkwaliteiten staan die niet naar voren zijn gekomen tijdens de vorige oefeningen, maar die zeker wel bij je visie passen?

Aanpassingsvermogen      
Accuraat   Mensgericht  
Analytisch   Nieuwsgierig  
Arrangeren Gedegen Ondernemend  
Attent Gedisciplineerd Optimistisch  
Avontuurlijk Gedreven Ordelijk Taalvaardig
Bemiddelen Geduldig Organiseren Tactvol
Betrouwbaar Geïnteresseerd Overtuigend Teamspeler
Commercieel Gestructureerd Passioneel Toegankelijk
Communicatief Grappig Pionier Tolerant
Creatief Hulpvaardig Planmatig Vastberaden
Daadkrachtig Incasseren Pragmatisch Verbindend
Dapper Ingenieus Precies Verdraagzaam
Deskundig Initiatiefrijk Professioneel Visionair
Dienstbaar Innovatief Relativeren Vitaal
Direct Inspireren Resultaatgericht Volhardend
Doorzetten Intens Sensitief Vriendelijk
Empathisch Improviseren Sociaal Wereldburger
Evenwichtig Kalm Spontaan Wijs
Flexibel Leergierig Spreekvaardig Wilskrachtig
  Leider Strateeg Zacht
  Levendig   Zakelijk
  Liefhebbend   Zelfstandig
  Luistervaardig   Zorgvuldig
      Zorgzaam

 

OEFENING 4

Van een longlist naar een shortlist

Resultaat van de voorgaande oefeningen is dat je nu een (lange) lijst hebt met je kernkwaliteiten. De volgende stap is om deze lange lijst terug te brengen tot drie à vier kernkwaliteiten: waarin blink jij echt uit?

STAP 1: schrijf hieronder je longlist aan kwaliteiten op op basis van voorgaande oefeningen.

 

STAP 2: zit er overlap in de kernkwaliteiten? Haal deze eruit of streep ze door.

 

STAP 3: hoe verhouden de kwaliteiten zich ten opzichte van elkaar? Zet de kwaliteiten in volgorde van hoe goed jij dit kan of hoe belangrijk ze voor je zijn.

 

STAP 4: welke (maximaal vier) kernkwaliteiten blijven er over? En kun je ook voorbeelden geven waaruit blijkt dat dit jouw kwaliteiten zijn?

 

 

Ruimte voor voorbeelden

 

 

OEFENING 5

Maak de kernkwaliteiten specifiek

Een valkuil is om je kernkwaliteiten te veel in algemeenheden te omschrijven. Bijvoorbeeld een kernkwaliteit als ‘analytisch’ zegt heel veel, maar ook heel veel niet. Wat bedoel je er precies mee? Kan jij bijvoorbeeld makkelijk financiële rapporten analyseren, of juist intermenselijke relaties of ben jij juist extreem goed in het maken van een geschiedkundige analyse. Omschrijf je kernkwaliteiten zo specifiek mogelijk, daarmee geef je ze kleur. Dit helpt je om sneller te beoordelen of situaties en activiteiten bij je kwaliteiten passen. Daarnaast stelt het je in staat om ook richting anderen concreet te formuleren waar jij goed in bent. Het voorkomt dat je blijft ‘hangen’ in algemeenheden.

Probeer je kernkwaliteiten te omschrijven in korte zinnen. Voorkom containerbegrippen en omschrijf de kwaliteiten zo specifiek mogelijk.

Tip: probeer je kernkwaliteiten in een korte zin te omschrijven zonder de desbetreffende kwaliteit zelf te benoemen.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

 

Tot slot

Het eerste onderdeel van je persoonlijke visie heeft nu invulling gekregen. Voor alle onderdelen van een visie geldt dat het niet perfect hoeft te zijn. Als je voor je gevoel op 70-80% zit, is dit prima. Wanneer je conceptvisie in zijn geheel klaar is, kijken we nogmaals naar alle onderdelen om deze – aan de hand van verschillende vragen – verder aan te scherpen. Daarnaast blijft een visie altijd in ontwikkeling. Het blijft een continu proces van aanscherping en rijping. Soms heeft het gewoon ook even de tijd nodig. Deze laatste stappen van aanscherping kan je alleen nemen door te leven en te handelen naar je visie. Alleen dan kom je tot nieuwe inzichten en verrijkingen.

Hieronder kan je eventueel je belangrijkste inzichten opschrijven ten aanzien van je kernkwaliteiten.

 

In het volgende artikel gaan we verder met het tweede onderdeel van je persoonlijke visie: de kernwaarden. Maar eerst een interview met Berry van Gool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ga ik alles overboord gooien en mijn zekerheden loslaten?’

INTERVIEW MET BERRY VAN GOOL

Hoeveel mensen droomden van een carrière als profvoetballer? Ik in ieder geval wel. Inmiddels heb ik de leeftijd dat ik toch wel met zekerheid kan zeggen dat dit er voor mij niet meer in zit (het heeft er überhaupt nooit ingezeten). Maar nog steeds heeft de sportwereld een niet te weerleggen aantrekkingskracht. Als ik een krant lees, dan begin ik bij de sportpagina’s, heb ik even wat tijd, dan check ik eerst de app van Voetbal International en wanneer ik op teletekst kijk (dat doe ik nog steeds!) dan kijk ik eerst op 801 (voetbalnieuws), dan op 601 (sportnieuws) en pas dan op 101 (algemeen nieuws). Vandaag reis ik dan ook vol nieuwsgierigheid naar Tilburg. Daar spreek ik met Berry van Gool, algemeen directeur van voetbalclub Willem II. Ik ken Berry nog van zijn tijd als kantoordirecteur bij Van Lanschot Bankiers. Berry zat ruim zes jaar geleden in een managementdevelopmentprogramma bij Van Lanschot en aan &samhoud was gevraagd om deze twaalf managers te helpen bij het formuleren van hun persoonlijke visie. Ik was nieuwsgierig naar zijn nieuwe baan en de reden waarom hij deze overstap heeft gemaakt.

‘Je stuurde mij mijn persoonlijke visie van zes jaar geleden, dit had je niet hoeven doen. Ik gebruik mijn visie nog steeds en praat er ook geregeld over met andere mensen, die paar woorden ken ik inmiddels wel uit mijn hoofd.’

Zo, dat was een goede binnenkomer.

Wil je de tijd vijf jaar terugspoelen?

‘Ik had mijn droombaan, echt. Jarenlang was ik bezig geweest om kantoordirecteur te worden van onze vestiging in Tilburg. Dit was wat ik wilde. En nog belangrijker; ik had samen met mijn vrouw een prachtig gezin.’

Alleen maar rozengeur en maneschijn dus?

‘Natuurlijk niet. Ik weet nog dat er toen twee uitdagingen voor me waren. Allereerst was ik ontevreden over hoe ik invulling gaf aan de verhouding tussen mijn werk en privé. Op het werk knaagde er ook wel iets. Een klein beetje. Een van mijn kwaliteiten is ondernemen. Ik ga altijd door, ben altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om iets te bereiken. Kon ik mijn ondernemende geest hier wel echt kwijt? Zou ik de ruimte krijgen? Of zou ik nog eens …?’

Nog even terug naar vijf jaar geleden. Was het toen tijd voor verandering?

‘Helemaal niet eigenlijk. In ieder geval niet qua werk. We stonden juist op het punt om een groter huis te kopen en ik had allerlei plannen met ons kantoor in Tilburg.’

Tot op een dag …?

‘Precies. Tot ik op een zaterdagmorgen de krant aan het lezen was. Gek is dat, ik zag het direct. Mijn club Willem II zocht een nieuwe algemeen directeur. Mijn club! Ik voelde: dit is wat ik wil. Maar wat nu? Ga ik alles overboord gooien en mijn opgebouwde zekerheden loslaten?’

‘Die advertentie liet me dat weekend niet meer los. Eigenlijk voldeed ik aan best veel eisen; ik had inmiddels een groot zakelijk netwerk, leidinggevende ervaring en heel veel affi niteit met de club. Ik had er zelfs jarenlang in de jeugd gevoetbald en kwam er nog geregeld als supporter. Wie zou dit beter kunnen doen dan ik? Als ik kijk naar mijn kernkwaliteiten, paste het ook helemaal: ik ben een aanjager, kan teams bouwen en heb veel relativeringsvermogen. Ook niet onbelangrijk in de verhitte voetbalwereld.’

Hoe reageerde je vrouw?

‘Zij was degene die zei: we kunnen het er nog lang over hebben, maar ik zie in je ogen dat je dit heel graag wilt. Ga er gewoon voor.’

Wat gaf uiteindelijk de doorslag?

‘Er waren drie redenen om te kiezen voor het onbekende. Allereerst het vertrouwen van mijn vrouw en gezin, dit was erg belangrijk voor me. Daarnaast had ik sterk het gevoel dat dit een kans was die zich niet nog een keer zou voordoen. Dit was niet zomaar een baan, maar een kans om leiding te geven aan mijn club. Tot slot mijn kernwaarden: lol, lef en leef. Als ik wil leven, lol wil maken, dan moet ik het lef hebben om deze stap te maken.’

Nu klinkt het als een moeilijke keuze, terwijl we dit toch allemaal wel willen.

‘Ik moest echt wat opgeven om dit te gaan doen. Vooral mijn (financiële) zekerheden. We stonden net op het punt om een ander huis te gaan kopen. In de zes jaar daarvoor had de club vijf verschillende algemeen directeuren gehad. Een gemiddeld dienstverband in de sport is een stuk korter dan in de financiële sector.’

‘Het was echt een pittige beslissing. Ik had het goed bij Van Lanschot, had net mijn droomfunctie. Ga ik dan alles op de helling zetten? De club was net gedegradeerd, iedereen was negatief. De zesde directeur in vijf jaar tijd was net vertrokken. Mijn vrouw zei ook: wat ga je daar doen? Waarom en voor hoelang? Maar in mijn achterhoofd bleef lef, lol en leef zitten. Ik wil het mezelf niet kwalijk nemen dat ik het niet heb gedaan of ervoor ben gegaan.’

En? Hoe kijk je terug op die beslissing?

‘Het is zo leuk om met elkaar echt te ondernemen. Vandaag iets bedenken is dezelfde dag nog uitvoeren. We willen ons vanuit ons bestaansrecht – verbinden van doelgroepen – verder ontwikkelen. Publiek, sponsoren, de jeugd en ouderen. Voor sommige mensen zijn onze zeventien thuiswedstrijden de momenten van het jaar. Ons doel is verbinding, het middel is door zo hoog mogelijk te voetballen. Mijn primaire rol hier is om de verbindingen te leggen tussen alle verschillende groepen en belangen.’

‘Maar er is ook een andere kant. Bijna iedere avond heb ik afspraken met allerlei verschillende groeperingen, ieder weekend staat in het teken van de wedstrijd en afgelopen zomer stonden we met onze vouwwagen op een camping 30 kilometer verderop. Zo kon ik op en neer blijven rijden. Nog los van deze tijdsinvestering ben je er ook in je hoofd dag en nacht mee bezig. Je ziet elke dag weer mogelijkheden om de club naar een hoger plan te tillen.’

Hoe houd je het vol?

‘Moeilijke vraag. Vooral door lol te hebben in mijn werk, denk ik. Ik blijf minimaal de leuke dingen van mijn werk doen. Ook voor een oefenwedstrijd in bijvoorbeeld Luik reis ik af om te gaan kijken. Lol blijven maken met elkaar en alles niet belangrijker maken dan het is. Je moet echt wat met de club hebben om dit te kunnen. Op de dag dat ik niet meer ga kijken bij jeugdwedstrijdjes of het belofteteam, dan stop ik ermee. Dan verlies ik het plezier in mijn baan. Dat is zo ontzettend belangrijk voor me. Dat maakt het het allemaal waard.’

Slokt je werk je op?

‘Het is vaak veel meer dan een baan. Dat maakt het leuk en soms ook moeilijk. Doordat er zo veel verschillende groepen bij zijn betrokken, van raad van commissarissen tot supporters, van sponsoren tot technische staf. En dan hebben we ook nog ontzettend veel vrijwilligers en mensen die hier op kantoor werken. Het is mijn verantwoordelijk om al deze verschillende groepen te verbinden en te laten samenwerken.’

‘Daarnaast ben ik ook ambitieus en zie ik altijd mogelijkheden om stappen vooruit te komen. Dan maalt het maar door. Ik plak soms echt briefjes op mijn stuur om niet te vergeten te vragen hoe bijvoorbeeld een belangrijke toets op school was van een van mijn kinderen. Ik weet het: het klinkt heel slecht, maar het is soms het enige wat me helpt. Dat heeft niet zozeer met desinteresse te maken, mijn hoofd zit gewoon zo vol. Hier afstand van nemen ben ik nog steeds aan het leren. Gelukkig gaat dit steeds beter.’

Wat helpt daarbij?

‘Je moet vooral niet vergeten dat er meer is op deze wereld dan voetbal en Willem II. Al voelt dit soms niet zo. Dan helpt je naaste omgeving om deze relativering te kunnen maken.’

Als we nog even teruggaan in de tijd en dan specifiek naar de periode toen je nadacht over je persoonlijke visie. Weet je nog wat je toen dacht?

‘Uiteindelijk voel je diep vanbinnen dat je vaster komt te zitten. De zekerheden nemen toe in het leven. En daarmee ook mijn onrust. Met mijn persoonlijke visie werd ik gedwongen om iets op te schrijven.’

‘Ik had niet een gewaagd doel gesteld om algemeen directeur te worden van Willem II. Daar dacht ik op dat moment helemaal niet aan. Ik wilde overigens ook helemaal niet een bepaalde functie benoemen als gewaagd doel. Ik weet nog dat ik er juist heel bewust voor heb gekozen om het breder te formuleren. Ik wilde in een leidende rol het beste uit mensen halen door te verbinden en te ondernemen. Mijn plan was om dit binnen Van Lanschot te gaan doen. Ik heb altijd wel het gevoel gehad van: zal ik nog een keer? Het ondernemende in me kriebelt altijd.’

Wat is je hoger doel?

‘Ik wil iets bijdragen. De wereld verbinden. Alleen maar kijken en luisteren heeft geen zin. Je moet ook iets doen. Uiteindelijk was mijn overstap mijn manier om hier invulling aan te geven. Deze onrust zat en zit altijd wel in me. Ik wilde het gewoon gaan zien. Ik wil niet leven met de gedachte ”had ik maar…”’

Hoe kijk je naar je toekomst?

‘Ik moet wel stappen blijven maken. Als het op de tent passen wordt, dan ben ik klaar. We zitten nu wel in een periode dat het helder gaat worden of we echt door kunnen groeien of dat we onze potentie hebben behaald. Het werkt ook wel een beetje verslavend. De adrenaline, de aandacht. Soms word je er gek van, maar het is ook wel prettig.’

En als je vijf jaar vooruitkijkt?

‘Het is moeilijk om zo ver vooruit te denken, zeker in de voetbalwereld. Ik kan me nu heel moeilijk een andere baan voorstellen. Bij Van Lanschot zat echt mijn onrust op het ondernemerschap. Dat heb ik nu veel minder, omdat ik dat juist hier kan doen.’

Ben je in de afgelopen jaren veranderd als mens?

‘Ik moet soms iets meer nadenken voordat ik iets zeg. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren.’

En als ik het je vrouw zou vragen?

‘Dat weet ik niet, wel een goede vraag. Ik ga het haar vragen. Ik hoop dat ik in ieder geval beter ben geworden om mentaal ook thuis te zijn als ik er ben.’

‘Ik ben nu heel tevreden met hoe het nu gaat in mijn leven. Ik heb niet de drive om echt iets te veranderen. Vroeger was ik best veel bezig met de materiële kant van het leven. Nu is de focus alleen maar op de club en deze naar een hoger plan brengen. Dat geeft zoveel meer voldoening. Ik heb nu de job van mijn leven. Dat is veel belangrijker.’

Geen wensen meer?

‘Volhouden, vasthouden en doorgroeien. Vooral op het gebied van mijn gezinsleven kan ik hier nog veel verder in gaan. Ik probeer er echt te zijn voor mijn gezin. Zo veel mogelijk. In de ochtend zorg ik voor mijn kinderen en breng ze naar school. Op maandagmiddag ben ik ook thuis en eet ik samen met mijn gezin.’

 

 

Er zijn geen bijlagen beschikbaar bij dit artikel

Log in om een recensie te schrijven

Er zijn nog geen recensies geplaatst

Gerelateerde onderwerpen