Opleidingenoverzicht

Verkorte opleiding tot registercoach

In het kort

Geeft u supervisie en wilt u aan de slag met coaching in uw organisatie? Bij de Verkorte opleiding tot registercoach kijkt u naar de organistatiecontext en hoe u deze kunt betrekken bij het coachgesprek. Daarnaast leert u met welke methodieken u kunt aansluiten bij de vraag van de klant.

U maakt kennis met verschillende coaching methodieken om de juiste methodiek in te zetten bij verschillende vraagstukken van medewerkers.

Het lesprogramma varieert tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. De competenties die u al in huis hebt, zijn uitgangspunt voor deze verkorte opleiding. In principe gaat het bij coaching om het ondersteunen bij het maken van een volgende stap waar een werknemer alleen niet verder in komt. U maakt kennis met verschillende coaching methodieken zodat u de juiste methodiek in kunt zetten bij verschillende vraagstukken. Een coachingstraject varieert meestal tussen de 3 en 7 gesprekken. Veel  werkgevers vinden coaching aantrekkelijk omdat een coach uitgaat van de behoefte van de organisatie.

Kwaliteit in coaching

Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan:

 • het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.
 • de eigen betekenisgeving en zelfsturing van de gecoachte en daarin een perspectiefverandering laten ontstaan die leidt tot effectieve acties en gewenste resultaten.
 • tevens is de coach in staat om zich op een professionele wijze te verantwoorden over zijn handelen en visie op leren.

Dit zijn de centrale waarden binnen coaching.

Basisopleiding

Deze Verkorte opleiding tot registercoach is een basisopleiding gericht op individuele coaching. Deelnemers beschikken over een actuele praktijk als coach. Tijdens de opleiding voeren zij minimaal 2 coachingstrajecten uit aan verschillende mensen. In totaal zijn zij hier minimaal 6 uur per traject mee bezig. U voert dus minimaal twaalf uur coachinggesprekken uit.

U onderzoekt uw eigen competenties en houdt zelf een portfoilio bij waar een persoonlijk opleidingsplan (POP) onderdeel van is. De student houdt zelf een portfolio bij tijdens de opleiding. Onderdeel van het portfolio is het POP. De student kan hier op eigen wijze invulling aan geven en dient ter inzage te zijn voor de begeleidende docent tijdens de portfoliobespreking. Hiermee wordt de opleiding afgerond.

Na afloop van de verkorte opleiding

 • weet u welke interventies u kunt inzetten om op een resultaatgerichte manier aan te sluiten bij de vraagstelling van de klant.
 • kunt u de organisatiecontext bij coaching betrekken.
 • kunt u uw eigen optreden met betrekking tot resultaatgerichtheid en het betrekken van de organisatiecontext expliciteren en verantwoorden.
 • kunt u zich op een persoonlijke en professionele manier als coach inzetten.

LVSC Registercoach

Met het certificaat van de verkorte opleiding tot registercoach kunt u zich laten registeren als Registercoach bij LVSC. Meer informatie over deze registratiemogelijkheid vindt u op www.lvsc.eu/ registratie/ registratie coach. Het LVSC-register voor coaches is groeiend en bevat inmiddels ruim 200 Registercoaches.

Voor meer informatie en inschrijving, zie Windesheim.

 • Start opleiding 1 feb 2019
 • Duur opleiding 4-6 maanden
 • Docent(en) Jetty de Groot, Gerry Aerts, Corrie Horrel
 • Instituut Windesheim
 • Vooropleiding hbo werk- en denkniveau
 • Prijs € 790,00

Gerelateerde onderwerpen