Opleidingenoverzicht

Post-hbo Supervisorenopleiding

In het kort

In onze Supervisorenopleiding leert u in een kleinschalige omgeving een uitvoerend professional begeleiden in zijn (mensen)werk. Als supervisor laat u de supervisant reflecteren op zijn werkervaringen waardoor hij nieuwe inzichten krijgt en beter kan functioneren. Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor uzelf en de ander. U leert een supervisant reflecteren op zijn werkervaringen. Hierdoor krijgt hij nieuwe inzichten en kan hij beter functioneren. De setting van de Supervisorenopleiding is een kleinschalige omgeving. De opleiding is intensief. U leert supervisie geven en ontvangt deze zelf ook.

Zelfreflectie, identiteit, spiritualiteit en betrokkenheid

Met onze Supervisorenopleiding gaat u de diepte in. U krijgt instrumenten aangereikt om anderen op maat te begeleiden. Daarbij zijn identiteit, spiritualiteit en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten. Na afloop bent u in staat om zelfstandig en professioneel supervisie te geven. U laat de supervisant zien hoe hij zijn handelen kan sturen en reflecteert daarbij op uw eigen functioneren.

Diploma en geregistreerd supervisor

Na afronding van de Supervisorenopleiding ontvangt u een erkend post-hbo-diploma. Om te worden opgenomen in de lijst van geregistreerde supervisoren van de LVSC, de beroepsvereniging, dient u een tweede leersupervisie te volgen. Deze valt buiten de opleiding, maar is optioneel te volgen. Zie ook module 'Leersupervisie II' bij studieprogramma
Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching
De Supervisorenopleiding geeft u een goede aansluiting bij de master Begeleidingskunde. U krijgt vrijstelling voor fase 1 van de master, waardoor u kunt instromen in fase 2 en in 1,5 jaar uw mastertitel kunt behalen.

Kwaliteitswaarborg

De kwaliteit van de Supervisorenopleiding is gewaarborgd doordat:

 • de docenten geregistreerde supervisoren zijn, met recente ervaring in het werkveld
 • een opleidingsadviescommissie van externe deskundigen adviseert over het studieprogramma
 • de opleiding is geregistreerd door de Stichting Post-HBO Nederland 
 • studenten de opleiding regelmatig beoordelen en evalueren
 • u les krijgt in een kleinschalige werkomgeving, waarbij u persoonlijk begeleid wordt

Zo bent u verzekerd van een waardevol post-hbo-diploma.

Voor wie?

Voor professionals die werken binnen zorg en welzijn, in het onderwijs of in de hulpverlening. Supervisie: voor wie met mensen werkt

Onze Supervisorenopleiding is geschikt wanneer u:

 • (graag) met mensen werkt
 • een functie hebt in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de hulpverlening
 • en uitvoerend professionals wilt begeleiden bij het uitvoeren van hun werk door reflectie en ervaringsleren

U geeft professionals met mensenwerk inzicht in hun werkstijl en functioneren.

PE-punten

De Supervisorenopleiding is geregistreerd bij het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers BAM-W (27,35 registratiepunten) en voor 30 PE-punten bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen.

Voor meer informatie en inschrijving, zie Windesheim.

 • Start opleiding 6 sep 2018
 • Duur opleiding 1 jaar
 • Docent(en) docententeam
 • Instituut Windesheim
 • Vooropleiding hbo werk- en denkniveau
 • Prijs € 7.980,00

Gerelateerde onderwerpen