Opleidingenoverzicht

Masterclass De bewegingen van de ziel

Je bent een ervaren trainer, begeleider of coach op zoek naar wezenlijke verdieping en inspiratie op jouw vakgebied. Je wilt meer weten over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen, en het liefst wil je verrast worden. Je wilt het ook praktisch en effectief kunnen toepassen. Direct.

De masterclass van Phoenix Opleidingen is zo'n inspirerende ontmoetingsruimte waarin jij als cursist leert om het ambacht van het begeleidingswerk vanuit jouw persoonlijke reis te verbinden met de grote ruimte om ons heen; het helende veld. De masterclass gaat in op de existentiële thema’s van het leven: de bewegingen van de ziel, het hart als zintuig van deelname, en de geest. In de zielsbewegingen voltrekken zich de wezenlijke aspecten van het leven. Thema's die jij in jouw eigen levensreis ontmoet op het gebied van leven en dood, liefde en verlangen, rouwen, gemis en zingeving bijvoorbeeld. Dezelfde thema’s die jij ontmoet als jij de leerlijn doorloopt met je cliënten of cursisten.

De bewegingen van de ziel worden door onze lichaamstaal uitgedrukt. Om deze taal te leren verstaan, is het van belang dat we leren om fenomenologisch waar te nemen, met het hart als zintuig van deelname. Van jou als begeleider vraagt dit een doorleefd begrip van de bewegingen van de ziel en de werking van de geest. Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen de grote kaders en existentiële levensthema’s van de masterclass, zodat er verdieping en verruiming komt om hiermee te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de zielsbewegingen die we ontmoeten op de verbindingsas tussen ons Ik en ons Zelf , de  ik-zelf as. Als we de eigen persoonlijkheid leren kennen en gebruiken als toegangspoort tot de grotere werkelijkheid daarachter, kan de zielsbeweging zich aandienen. In deze masterclassreeks benaderen wij de zielsbeweging telkens vanuit een ander perspectief, zodat jij als cursist ervaring en oefening krijgt, en leert hoe de grote levensthema’s zichtbaar en ervaarbaar.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Phoenix Opleidingen.

  • Start opleiding 26 aug 2019
  • Duur opleiding
  • Docent(en) Wibe Veenbaas, Wietske Jansen Schoonhoven
  • Instituut Phoenix Opleidingen
  • Vooropleiding HBO
  • Prijs € 2.500,00

Gerelateerde onderwerpen