Opleidingenoverzicht

Ambacht van het hart

Meesterschap in individuele begeleiding

In de opleiding Ambacht van het hart: Meesterschap in Individuele Begeleiding word je opgeleid in het begeleiden van individuele cliënten met vraagstukken op identiteitsniveau. Vakmanschap bezit je al, meesterschap betekent in deze opleiding in de ontmoeting jezelf als instrument kunnen inzetten. Waar vakmanschap het hanteren van instrumenten is, is meesterschap het instrument-zijn.

Inhoudelijke kennis, concepten en technieken worden rijkelijk aangeboden; alle stof die je leert te integreren, is gericht op het inzetten en begeleiden van persoonlijk werk op identiteitsniveau in de een-op-eensituatie. De rode draad in deze opleiding is het werken via de interne grens, de ontmoeting staat centraal. Vanuit een professioneel perspectief betekent dit, dat je je op een diep niveau verbindt en je van daaruit met de cliënt werkt. Persoonlijk betekent het, dat je contact maakt met je eigen weg en je eigen taak en van daaruit met de mens met wie je werkt en diens taak. Je zult merken, dat je je interventies anders leert kiezen, je anders doseert en je een andere timing krijgt, terwijl jouw 'aanwezig zijn' en de impact van je interventies toenemen. Meesterschap betekent hier: 'de goede dingen doen en de juiste dingen laten'.

Een belangrijk onderdeel in deze opleiding is de plaats van pijn in het begeleidingswerk. In deze opleiding leer je op een speciale manier met pijn en met vastgezette pijn (trauma) om te gaan. Je leert op een eigen, creatieve en helende manier om het (doelgerichte) contact met jezelf en anderen aan te gaan. Je leert hoe je mensen in contact brengt met de betekenis van hun waarden en overtuigingen en de dynamieken van waaruit deze voortkomen.

Soort
Deze opleiding is bedoeld voor diegenen die tenminste de driejarige opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond.
Met nieuwe cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting op de gewenste vervolgopleiding te onderzoeken.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Phoenix Opleidingen.

  • Start opleiding 15 jan 2020
  • Duur opleiding 6 maanden
  • Docent(en) Conny ten Klooster, Alex Lagas
  • Instituut Phoenix Opleidingen
  • Vooropleiding HBO
  • Prijs € 3.650,00

Gerelateerde onderwerpen