Opleidingenoverzicht

Ambacht van het hart

Meesterschap in individuele begeleiding

De opleiding Ambacht van het hart; Meesterschap in Individuele Begeleiding leidt je op tot begeleider van individuele cliënten. Je leert werken met vraagstukken op identiteitsniveau. Vakmanschap bezit je al, meesterschap in deze opleiding betekent ‘jezelf als instrument in de ontmoeting kunnen inzetten’.

De rode draad in deze opleiding is het werken via de interne grens. Je leert over de plaats van pijn in het begeleidingswerk, over hoe met pijn en vastgezette pijn (trauma) om te gaan. Je leert hoe je mensen in contact brengt met de betekenis van hun waarden en overtuigingen en de dynamieken van waaruit deze voortkomen. Je leert de goede dingen te doen en de juiste dingen te laten.

Het programma is opgebouwd rond:

 • welkom zijn in de ontmoeting; het roepen van de ziel
 • het hier en nu als ontmoetingsplek
 • werken met holding, pijn, vastgezette pijn en het helende veld
 • werken met polariteiten, beweging in gang zetten en voltooien (integreren)
 • van bindingen tot verbinding komen; energie vrijmaken
 • het werken met en intrinsiek begrijpen van concepten en levensthema's die aan bod kunnen komen in individuele begeleiding.

Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We maken gebruik van de persoonlijke inbreng van cursisten. Integratie van cognitie, vaardigheid en attitude staat voorop.

Doelgroep

Cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Phoenix Opleidingen.

 • Start opleiding 13 jan 2021
 • Duur opleiding 6 maanden
 • Docent(en) Conny ten Klooster, Alex Lagas
 • Instituut Phoenix Opleidingen
 • Vooropleiding HBO
 • Prijs € 3.850,00

Gerelateerde onderwerpen